ank___nn_.png (372 bytes)
Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

O mně - nové
 

Poradna "RA": Nabídka služeb
Pokud máte zájem o výklad horoskopu, přečtěte si prosím pozorně Nabídku služeb


Astrologie je druh "duchovní gramotnosti" - je to "jazyk symbolů",  jenž umožňuje uchopit věci na nebi i na zemi v nerozlučné jednotě.

Tři základní podoby "aplikované" astrologie potom jsou
horoskopie -  čtení a výklad horoskopu,  dále pak
alchymie -  transmutace duše včetně jejích vazeb
magie -  ovládání hmoty myšlenkou
Astro-mantika pak napojuje astro-logii na vyšší světy (světy "na věčnosti")
 


Zde najdete informace o nejdéle existující astrologické škole u nás (od r.1991 viz historie) . Dává komplexní základ pro astrologickou praxi i duchovní cestu.

Škola nativní astrologie a její karmické nadstavby

Kurz Úvod do astrologie

Výuková videa a texty - novéČlánky: (co jsem stihnul překonvertovat do HTML)


II.Evropský astrologický kongres  - přednášky
   ( Španělský sál Pražského hradu)

  • Vratislav Jan Žižka: Rudolf II. a Praha    nejen zahajovací,
    ale hlavně klíčová přednáška tohoto kongresu

  • Petr Rastokin: Tycho Brahe   -  zahajovací přednáška závěrečného dne kongresu
    V přednášce je mj. rekonstrukce Tychonova času narození tak, jak jej Brahe zakódoval ve své Mechanica instauratae (1.vydání v r.1598, tj.3 roky před svým odchodem).  Mechanica  je aktuálnějším zdrojem, než starší prameny (navíc mylně připisované samotnému Brahemu - včetně "opravených horoskopů"). Ty navíc následují zdroj, který  pochází zřejmě ještě z doby před pobytem Brahe na ostrově Hven (plyne to z chybné zem.šířky 55° jednoho z horoskopů).
 

Texty:

Texty z astrologických fór na FB   - obsahově důležitá  témata,
 obvykle formou zkrácené otázky a navazující odpovědi


Přednášková videa:


Kontakt    tel: 274 812 772    e-mail 
placené služby: e-mail

Ing. Petr Rastokin,
Pod strání  2163/25
100 00 Praha 10 - Skalka

21:08:32, 30. května 2024 © Ing. Petr Rastokin