ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Původně jsem ve svém příspěvku na fóru Astrologie reagoval na nesprávnou představu, že TH (jako rektifikační metodu) lze opakovaným užitím na již dosažené výsledky použít pro zpřesnění výpočtu, s tím, že údajně v některých případech výpočet konverguje, v jiných diverguje.  Pro účely WEBu zde,  je použito obecnější vyjádření TH,  jak ale bylo již v příspěvku poznamenáno, na výsledku se tím nic nezmění.


Hermova váha - (Trutina Hermetis)

Obecná logika vztahu

K samotné otázace konvergence - odpověď plyne přímo z definice Hermovy váhy (TH),  neboť čistě matematicky, TH nemá co "konvergovat či divergovat" 1).  Uvedená konvergence či divergence musí být způsobena chybou výpočtu / algoritmu.

Zcela obecně - TH vytváří v čase a prostoru diskrétní dvojice "bodů" (vzor-obraz) 2), splňující podmínku:

TH: ( Luna_1 = Horizont_2 ) & (Horizont_1 = Luna_2 )
kde index 1 patří vzoru,  index 2 obrazu.
Někdy se TH zjednodušuje na:  ( Luna_1 = Asc/Dsc_2 ) & ( Asc/Dsc_1 = Luna_2 )  

Bod  [Horizont_2, Luna_2],  splňující uvedenou podmínku TH, lze v blízkosti výchozího bodu  [Horizont, Luna]  najít vždy 3).   Pokud je splněna podmínka TH,  nemá se co kam posouvat - prostě obě rovnosti platí  (to je ta "váha").

Další taková dvojice bude od vzoru  [Horizont_1, Luna_1]  vzdálena (ve střední hodnotě) o 1/2 dne a její obraz od  [Horizont_2, Luna_2]  (opět ve střední hodnotě) bude vzdálen o 24 minut 4).  S další dvojicí to bude podobné.

Nikde se zde nemluví o 10 Lunárních měsících  (273 dnech) - TH je velmi obecný vztah a platí pro relaci vzor-obraz v čase (pro výchozí vzdálenost vzoru  0, 14, 28,..,259,273,287... dní) vždy v intervalu ±14 dní na straně vzoru a ±12 hod na straně obrazu.
Jedná se tedy o promítnutí  ("fokusaci") 5)  1 lunárního měsíce  do 1 dne, což je analogie vztahu 1 den = 1 rok  (základ progresu a soláru), ovšem s obráceným směrem projekce ( viz ale dovětek v pozn. 2) ).

Uvedené lze využít i k obrácenému vyjádření:  Vytvoříme pro zvolenou výchozí vzdálenost (např. 273 dnů) zmíněné dvojice (vzor-obraz) a v časech sledu obrazů (se středním krokem 24 minut) vybereme  k času výchozího bodu  [Horizont, Luna]  ten nejbližší čas - to pak bude ten opravený.

Příklad (použijeme následující demonstrační tabulku dvojic):
Získaný (výchozí) čas narození 30. VII. 2023 02:10 SELČ  spadá mezi položky č.007 (01:45:06) a 008 (02:17:37), přičemž položka č.008  je blíž. Čas rektifikovaný pomocí TH bude tudíž 02:17:37 SELČ.

Pozn.: Pokud se změní poloha kteréhokoli z míst vzoru či obrazu, obecně se tím změní i poloha horizontů, a tím i příslušně časy vyhovující TH.

V tabulce je vidět, jak vypadají ty po sobě jdoucí dvojice (vzor-obraz) v průběhu jednoho dne obrazu (zde pro Prahu 30.VII.2023 ve 12:00 SELČ ±12h). Sloupec "krok" je vzdálenost od předchozího času v minutách a "Luna2" ukazuje, zda je Luna_2 na horizontu na straně Asc_1, nebo Dsc_1.  
Tabulka Luna=horizont
je na proklik

Tabulka dvojic (vzor-obraz)
 pro Luna=Asc/Dsc

nnn_|____vzor___SELČ__|__dnů______|___obraz__SELČ__|_krok_Luna2
001 | 2022_1011_212103_ (291.1)--> 2023_0729_235439_ 09 m Dsc1
002 | 2022_1012_132822_ (290.4)--> 2023_0730_001517_ 21 m Asc1
003 | 2022_1012_211826_ (290.1)--> 2023_0730_002602_ 11 m Dsc1
004 | 2022_1013_132600_ (289.5)--> 2023_0730_004954_ 24 m Asc1
005 | 2022_1013_211602_ (289.2)--> 2023_0730_010228_ 13 m Dsc1
006 | 2022_1014_132354_ (288.5)--> 2023_0730_013025_ 28 m Asc1
007 | 2022_1014_211354_ (288.2)--> 2023_0730_014506_ 15 m Dsc1
008 | 2022_1015_132205_ (287.5)--> 2023_0730_021737_ 33 m Asc1
009 | 2022_1015_211205_ (287.2)--> 2023_0730_023432_ 17 m Dsc1
010 | 2022_1016_132033_ (286.6)--> 2023_0730_031129_ 37 m Asc1
011 | 2022_1016_211033_ (286.3)--> 2023_0730_033025_ 19 m Dsc1
012 | 2022_1017_131916_ (285.6)--> 2023_0730_041102_ 41 m Asc1
013 | 2022_1017_210915_ (285.3)--> 2023_0730_043131_ 20 m Dsc1
014 | 2022_1018_131809_ (284.7)--> 2023_0730_051446_ 43 m Asc1
015 | 2022_1018_210809_ (284.4)--> 2023_0730_053616_ 22 m Dsc1
016 | 2022_1019_131708_ (283.7)--> 2023_0730_062111_ 45 m Asc1
017 | 2022_1019_210711_ (283.4)--> 2023_0730_064320_ 22 m Dsc1
018 | 2022_1020_131611_ (282.8)--> 2023_0730_072917_ 46 m Asc1
019 | 2022_1020_210618_ (282.4)--> 2023_0730_075151_ 23 m Dsc1
020 | 2022_1021_131515_ (281.8)--> 2023_0730_083835_ 47 m Asc1
021 | 2022_1021_210529_ (281.5)--> 2023_0730_090131_ 23 m Dsc1
022 | 2022_1022_131421_ (280.9)--> 2023_0730_094905_ 48 m Asc1
023 | 2022_1022_210446_ (280.5)--> 2023_0730_101230_ 23 m Dsc1
024 | 2022_1023_131330_ (279.9)--> 2023_0730_110108_ 49 m Asc1
025 | 2022_1023_210410_ (279.6)--> 2023_0730_112509_ 24 m Dsc1
026 | 2022_1024_131242_ (279.0)--> 2023_0730_121507_ 50 m Asc1
027 | 2022_1024_210341_ (278.7)--> 2023_0730_123951_ 25 m Dsc1
028 | 2022_1025_131158_ (278.0)--> 2023_0730_133113_ 51 m Asc1
029 | 2022_1025_210320_ (277.7)--> 2023_0730_135637_ 25 m Dsc1
030 | 2022_1026_131116_ (277.1)--> 2023_0730_144857_ 52 m Asc1
031 | 2022_1026_210304_ (276.8)--> 2023_0730_151436_ 26 m Dsc1
032 | 2022_1027_131033_ (276.1)--> 2023_0730_160640_ 52 m Asc1
033 | 2022_1027_210248_ (275.8)--> 2023_0730_163145_ 25 m Dsc1
034 | 2022_1028_130941_ (275.2)--> 2023_0730_172121_ 50 m Asc1
035 | 2022_1028_210222_ (274.9)--> 2023_0730_174436_ 23 m Dsc1
036 | 2022_1029_130831_ (274.2)--> 2023_0730_182908_ 45 m Asc1
037 | 2022_1029_210134_ (273.9)--> 2023_0730_184923_ 20 m Dsc1
038 | 2022_1030_130655_ (273.3)--> 2023_0730_192704_ 38 m Asc1
039 | 2022_1030_210017_ (272.9)--> 2023_0730_194349_ 17 m Dsc1
040 | 2022_1031_130453_ (272.3)--> 2023_0730_201430_ 31 m Asc1
041 | 2022_1031_205831_ (272.0)--> 2023_0730_202805_ 14 m Dsc1
042 | 2022_1101_130229_ (271.3)--> 2023_0730_205258_ 25 m Asc1
043 | 2022_1101_205622_ (271.0)--> 2023_0730_210406_ 11 m Dsc1
044 | 2022_1102_125949_ (270.4)--> 2023_0730_212449_ 21 m Asc1
045 | 2022_1102_205355_ (270.0)--> 2023_0730_213416_ 09 m Dsc1
046 | 2022_1103_125659_ (269.4)--> 2023_0730_215217_ 18 m Asc1
047 | 2022_1103_205118_ (269.0)--> 2023_0730_220043_ 08 m Dsc1
048 | 2022_1104_125402_ (268.4)--> 2023_0730_221713_ 17 m Asc1
049 | 2022_1104_204835_ (268.1)--> 2023_0730_222510_ 08 m Dsc1
050 | 2022_1105_125102_ (267.4)--> 2023_0730_224107_ 16 m Asc1
051 | 2022_1105_204550_ (267.1)--> 2023_0730_224901_ 08 m Dsc1
052 | 2022_1106_124803_ (266.4)--> 2023_0730_230516_ 16 m Asc1
053 | 2022_1106_204307_ (266.1)--> 2023_0730_231331_ 08 m Dsc1
054 | 2022_1107_124508_ (265.4)--> 2023_0730_233054_ 17 m Asc1
055 | 2022_1107_204031_ (265.1)--> 2023_0730_233956_ 09 m Dsc1
056 | 2022_1108_124218_ (264.5)--> 2023_0730_235920_ 19 m Asc1
057 | 2022_1108_203804_ (264.1)--> 2023_0731_000936_ 10 m Dsc1
058 | 2022_1109_123938_ (263.5)--> 2023_0731_003158_ 22 m Asc1
059 | 2022_1109_203552_ (263.2)--> 2023_0731_004357_ 12 m Dsc1
060 | 2022_1110_123711_ (262.5)--> 2023_0731_011011_ 26 m Asc1


1) Nesmí se zaměňovat se samotným výpočtem TH.  Ten v některé své fázi iterační algoritmus může používat (nemusí - viz pozn.3), nicméně spočtená hodnota je tak či onak "stabilní". Chybně napsaný algoritmus může mít samozřejmě např. v blízkosti Polárního kruhu problémy.  To ale není vlastnost TH, to souvisí s faktem,  že tam, kde Luna nevychází/nezapadá, ztrácí použití TH smysl.

2) Dvojice termínů "vzor-obraz" vyjadřuje vztah "minulé-budoucí" (spojení v čase, "tunel" mezi dvěma časoprostorovými body),  formálně je Hermova váha zcela symetrická.  Z hlediska výpočtu také nic nebrání tomu, umístit "vzor" do budoucnosti.

3) Při zanedbání proměnné rychlosti Ascendentu, tedy v linearizované podobě, je úloha řešitelná přímo a vede na triviální úlohu 2 lineárních (!!) rovnic o dvou neznámých (soustava je řešitelná vždy, díky velkému poměru rychlosti Ascendentu a Luny).  Z hlediska samotné řešitelnosti úlohy, tj. existence dvojice (vzor-obraz) je zanedbání nerovnoměrnosti chodu Luny bezpředmětné.  Po jistých úpravách,  je principiálně možné i reálnou úlohu linearizovat pro přímý výpočet.

4) Stejné časování mají i tatvy, spouštěné s východem Slunce (24 minut je opět míněno ve střední hodnotě).

5) Pokud je "promítaný lunární měsíc" ten první před narozením, ukazuje jeho "fokusace do dne narození" zároveň jeden z rozměrů prenatální lunace


ZPĚT  na hlavní stránku

14:22:43, 09. srpna 2023 © Ing. Petr Rastokin