ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Původně umístěno jako příspěvek na fórum Astrologie


Domicil - dekanátové závislosti

Na doporučení moderátorky Jarmily Gričové sem vkládám část diskuze o domicilu - konkrétně její postřeh o využití spoluvládců. (Vypuštěny jsou všechny nadbytečné části dalších příspěvků, aby se zachovalo jádro Jarmiliny myšlenky.) Pro návaznost připomínám: spoluvládcem Jupitera je míněn Neptun, Saturna Uran a Marta Pluto - opět jako dvojitá písmena čili "dvojí výslovnost", neboli vláda ve dvou znameních.

Jarmila Gričová, Moderátor (citace:)
"Dovolím si přidat mé zkušenosti: podle mě fungují staří vládci na jednotlivce - k tomu přidat nové jako spoluvládce pro dokreslení situace. A u velkých celků - státy, národy, velké továrny, transsaturny fungují jako první a staří vládci jako druzí."

Petr Rastokin :
Upozorňoval jsem, že v praktické rovině je problém v tom, že lidské vědomí (a o tom je domicil) nemá k superiorům přístup přímo, ale právě zprostředkovaný těmi (starými) vládci, neboť až tím zprostředkováním je "spoluvláda" vytvářena.

Přitom jsem ale na jedno "praktické" užití přišel - dokonce jsem si uvědomil, že ho občas využívám. Použití v dekanátových závislostech. A právě u zmíněných mundánních horoskopů apod. bude upřednostnění spoluvládců dávat často čitelnější obraz vztahů (individuum/neindividuum).

Úskalí mundánního příkladu je v tom, že dekanátové závislosti neukazují výsledek, ale zákulisí, navíc v dlouhodobém horizontu . Výsledek obvykle známe, zákulisí ne (což kontrolu ztěžuje). Zmíněné dekanátové vazby a závislosti se uplatňují až v dlouhém časovém horizontu. Proto je graf dekanátových závislostí obrazem životní cesty jako celku (ukazuje karmický rozměr). Jinak řečeno - až v tomto rozměru se začíná uplatňovat jemné předivo vazeb mezi dynamickým a hierarchickým, tedy postupem znameními na jedné straně a hierarchií planetárních sfér na straně druhé.

Příklad dekanátových závislostí pro Zlatou bulou sicilskou (ZBS) byl původně určen především jako odpověď J.Gričové - ti, kdo nemají moji školu, nad tím budou muset víc přemýšlet.

    Pro ně zde tedy stručná charakteristika:
(1) Dekany dělí znamení na tři 10° úseky (! nejedná se o dnes tak módní "Tváře").

(2) Dekanátové závislosti jsou analogické známějším domicilovým.  Např. Venuše je ve 2.dekanu Býka(Merkuriánském) - šipka Venuše-->Merkur. Merkur je ve 3.dekanu Berana(Jupiterském) - šipka Merkur-->Jupiter atd.

(3) Dekanátové vazby a závislosti se uplatňují až v dlouhém časovém horizontu. Proto je graf dekanátových závislostí obrazem životní cesty jako celku (ukazuje karmický rozměr). Jinak řečeno - až v tomto rozměru se začíná uplatňovat jemné předivo vazeb mezi dynamickým a hierarchickým.

Poznámka k odvození "vládců dekanů": Jak jsem upozorňoval už v původním příspěvku, známý "direktní" postup po živlech je chybný, byť dává zdánlivě(!!) správný výsledek. Správný postup dává přímo "dvojité písmeno" (nebudu zde odvozovat). Stačí si pamatovat, že v dekanech se Sluncem či Lunou vládnou vždy obě Světla (např. pro direktní planetu je 1.dekan Lva dekanem Solárním, pro retrográdní planetu je dekanem Lunárním, analogicky retrográdní planeta v 1.dekanu Raka je v dekanu Solárním ...).  
Pozn.: V horoskopu ZBS vlevo jsou vládci dekanů vyznačeny drobným glyfem - čitelnějším po prokliku.

. 


 

Ke grafu:
Na úrovni jednotlivce (obr. dekanáty vlevo) je vše podřízeno Soli-Lunárnímu jádru individua a to zas zákonu (Saturn) svázanému s vůlí (Mars).

To odpovídá strategickému (Saturn) rozhodnutí panovníka projevením jeho vůle (Mars). Nahlížíme-li na společnost jako na bytost (obr. dekanáty vpravo), pak v této úrovni pohledu je zákon (Saturn - strážce prahu) podřízen nejvyšší planetární síle (Plutu - strážci samých principů života). Ten pak Neptunskému univerzalismu (idei), a teprve pak (společně s dalšími třemi - Jupiterem, Marsem a Merkurem) podřízeny nedělitelnému trojnému jádru (Soli-Lunární tvárné ego, Uran a Venuše). Tato trojice spojuje ego individua a Venušinskou integraci (Jang) na osobní úrovni s "Uranskou transmutací" (transmutace = proměna formy i obsahu v jediném kroku).

Pokud si uvědomíme, jaký zásadní zlom - a v jediném kroku - ZlB do postavení zemí Koruny české přináší, pak je obraz předchozího čtení víc než uspokojivý.

V uvedené "funkci" mi Neptun - jako "Spannung Herrscher" (vládce napětí) - připadá obzvlášť půvabný_:-).  Text volně pokračoval doplněním souvislostí k Zlaté buly Sicilské (ZBS) - zde na WEBu článkem Resuscitace české státnosti.


ZPĚT  na hlavní stránku

13:06:58, 14. listopadu 2022 © Ing. Petr Rastokin