ank___nn_.png (372 bytes) Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

( Scan-kopie článku z časopisu Magazín DNES/červenec 1993 )


Rozhovor s Ak.malířem J.V. Žižkou

mým učitelem a blízkým člověkem

Na žádost pana Žižky upozorňuji, že věta použitá i v titulku článku je redakční zkratka a původně zněněla "...astrolog má snad větší zodpovědnost než kněz ..."


- 1 -


- 2 -

Zi2_133.gif (303995 bytes)


- 3 -

J.V.Žižka - Obr.3  ze str. 6-7


Obrázek v časopise zasahoval ze str.6 na str.7,  pro obtíže se zobrazením původního formátu jsem text ze str.7 přesunul ke str.6.

Děkuji Magazínu DNES za laskavé svolení k použití článku.

ZPĚT  na hlavní stránku


02:39:55, 16.února 2023