ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Původně umístěno jako příspěvek na fórum Astrologie
(V textu z fóra byly zde vypuštěny komentáře "off-topic" a podobné.) Obsahově vycházel příspěvek z mé dvojpřednášky pro Astrologickou společnost ČR v r. 2012 a 2013, nazvané "Zlatá bula Sicilská v proměnách věku". Druhá část byla právě o vztahu k r.1918 a ke zmíněné resuscitaci


Resuscitace české státnosti

Text volně navazoval na příspěvek "Domicil - dekanátové závislosti " doplněním souvislostí k Zlaté bule Sicilské (ZBS).

Dagmar Závodná, Moderátor:
>Petr Rastokin - není jednoduché takto dekanátové závislosti prozkoumávat a pak tyto pochopit. Je to zajímavý pohled na událost ZBS a dává to, zvlášť po těch staletích, stále uspokojivý smysl. Je třeba studovat nejen astrologie, ale i historii.

Petr Rastokin, Autor :
>Dagmar Závodná - Děkuji. Ona ta ZBS má nejen i dnes smysl, ale tento základní dokument integrity zemí Koruny české (ZKČ) stále působí! Masaryk vždy považoval za vznik ČS 14.říjen 1918, což je TransSolár ZBS (a současně ustavení zatímní ČS vlády, Generální stávka v Čechách a ještě 2 události). Nacisti se neodvážili porušit "říšský" dokument:  15.III.1939 přijíždí Hitler na Hrad, 16.III. parafuje ZBS a vyhlašuje Protektorát Böhmen und Mähren, tedy, bere ZKČ pod říšskou ochranu. De jure jsme tak - jako jediná země - nebyli anektováni (tj. připojeni k říši). Na existenci té parafy opakovaně upozorňoval P.Turnovský.

Pavel Turnovský, Moderátor, Expert ve skupině:
Petře ona to nebyla parafa, ale podpis, viděl jsem ho na fotce, kterou nám do Díla přinesl restaurátor, který měl listinu dát do pořádku a ten podpis odstranit.

 . . .

Petr Rastokin Autor ::
Už někdy v roce 1993 jsem "hrubou silou" prošel asi 150 tranzitů na ZBS (včetně tranzitů zpětných) - je toho šanon. Mám tudíž celkem slušnou představu, jakou váhu tenhle okamžik má.

Co je ale důležité, že na rozdíl od "Zlaté buly Karla IV" pro říši, což byl fakticky "říšský zákoník" tj. prováděcí předpis, byla jak ZBS, tak i Karlovo rozšíření ZBS, listinou sice praktickou, ale naplněnou ideovým obsahem (astrologicky onen již dříve zmíněný Neptun). Mohu uvést řadu příkladů na "zaklapnutí" v řádu minut na různé události, ale vrátím se k jedné, zde již zmíněné (ustavení zatímní ČS exilové vlády ve Washingtonu 14. října 1918, včetně dalšího v ten den). Psal jsem, že Masaryk toto datum vždy považoval za vznik ČR. A z astrologického hodnocení vyplývá, že se jedná o skutečnou RESUSCITACI české státnosti:

Jestliže 1. omlazovací kůru (UpDate) prodělala ZBS rozšířením od Karla IV., pak TransSolár (14.X.1918) představuje 2. omlazovací kůru, ale spíše oblíbený trik se svíčkou (výměna Světla), tj. známý trik z pohádek. V pohádkách jde ale o lidskou duši, a proto je signifikátorem v horoskopu Luna. Zde u entity je základem duch, proto je signifikátorem Slunce (proto solár ZLB, přesněji TransSolár, spojující náš svět se světy "na nebesích"). Samozřejmě, "nastavení svíčky" (Světla) funguje stejně, jako v pohádkách - proto resuscitace.

Asi nejlepší pramen k 14. říjnu (ze kterého lze rekonstruovat i méně jasné detaily) je F.Peroutka, Budování státu I. str.43 a násl. (příp. také Benešovy válečné paměti). Transit na obrázku vpravo je vztažen k zodiaku 1918.

 


ZPĚT  na hlavní stránku

03:33:55, 21. prosince 2022 © Ing. Petr Rastokin