ank___nn_.png (372 bytes)
© 2023, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"
Dlouhá léta jsem byl líný napsat obecně oblíbenou stránku "O mně".  Až když mne pan Holeček vyzval, abych do Astrolexikonu vyplnil dotazník pro Encyklopedii českých a slovenských astrologů, použil jsem sepsané odpovědi i jako stránku na svůj WEB.
 

1. Jméno a adresa, příp. tel., email, web: Viz  hlavní stránka dole


2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

15. 10. 1951 ráno, Praha.3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

V deseti letech zájem o fotografii, mikrobiologii, chemii – „školní chemik“ (cca do 19.).  Od 14. let intenzivní zájem o astronomii,  v 16. letech - díky drobnému triku - asi nejmladší demonstrátor všech dob na Petřínské hvězdárně (jinak to bylo od 18. let kvůli „hmotné zodpovědnosti“).

Na střední škole pro spolužáky/spolužačky na celé škole cosi jako „linka porady“,  v 19 letech prakticky klasickou psychoanalýzu.  Po r. 1971 souběžně s MFF-UK úzká spolupráce s Laboratoří klinické neurofyziologie - používán coby matematik a poněkud nestandardní fyzik.  Zde kolem r.1980/81 při měření na proutkařích pro VŠCHT-PEL (Psychoenergetická Laboratoř prof.Kahudy) jsem se seznámil s p. Žižkou, návazně jsem byl členem vedení laboratoře (oficiálně „vědecké rady“ PELu).

V důsledku aktivit ve zmíněné laboratoři neurofyziologie jsem zkoumal spouštěcí mechanizmus menstruačního cyklu a s ním spojené vztahy narození-početí  (souběžně 5 let zaměstnán na Strahovských kolejích – „k dispozici“ ochota a data od 2000 studentek,  za zády 2 klinická pracoviště,  i zázemí PELu – např. od Renaty Lopourové jsem se mj. naučil měření čaker).

Krátce po absolvování ČVUT-FEL v r. 1989 jsem se profesionalizoval (Astrologická poradna), a také otevřel astrologickou školu. Později jsem se vrátil k další aktivitě z mládí – bylinkaření – konkrétně ve spolupráci s Michalem Stránským se věnuji rekonstrukci starých spagyrických a alchymistických postupů.


4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

Pod dohledem Žižky od r.1980/81, profesionálně od r 1990


5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Karmická astrologie – to není o „minulých životech“, ale o zodpovědnosti za následky vlastních činů.


6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Od r.1991 vedu nejdéle existující astrologickou školu u nás,  pravidelně přednáším na Eukarpii a dalších akcích Astrologické společnosti ČR,  vystupoval jsem také na  II. EAK (Španělský sál Pražského hradu) – zahajovací přednáška závěrečného dne kongresu "Tycho Brahe".  Od počátku mých aktivit v astrologii  „základní výzkum“ v oboru.


7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa – jakého?:

Vratislav Jan Žižka – po mnoho let, až do svého odchodu, můj učitel i blízký člověk,  dále naše nejlepší karmická astroložka Adina Svobodová-Bednářová - kolegyně a spolupracovnice (společně mj. propojení rodového a reinkarnačního pohledu),  osobní přítel a starší kolega Jožka Kulovaný,   v 80. letech velmi obohacující spolupráce se Zdeňkem Myslikovjanem.

Jelikož - v přesahu - k oboru patří i čarování,  patří do výčtu i zmíněná Renata Lopourová, zaměstnaná v PELu (na ½ úvazku) jako čarodějnice, asi jediná v RVHP ( na druhou ½ úvazku tajemnice laboratoře).


8. Máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:

Astrologická společnost ČR - zakládající člen a člen výboru od počátku v roce 1990.


9. Co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Kromě psychoanalytické zkušenosti z mládí, asi nejvíc zmíněný výzkum menses ve spojitosti se vztahy narození-početí, doprovázené setkáním s V. J. Žižkou.


10. Jaké astrologické prvky a techniky užíváte nejraději, nejčastěji a proč?:

Obecně – používám věci, kde vím, jak to funguje, a tudíž proč to funguje.

Pro potřeby horoskopie:  v provázání  tři prostředí :
  – Zodiak  (HW – objektivní dispozice – tj. dary od sudiček),
  – Horizontální domy  (SW – dispozice vědomí,  tj. obraz životní zkušenosti) a
  – Nodál  (FW – tzv.  Karmické domy – obraz životní cesty – zeleně viz  tři prostředí),
dále 10 planet a úplnou harmonickou řadu aspektů.


11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Vím, o čem který systém domů vypovídá a to určuje, k čemu který použít. Jelikož obvykle řeším otázky životní cesty a osudových sil, pak v rámci „horizontálních domů“ používám přednostně Placida.


12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:

Vedle posledního našeho polyhistora V. J. Žižky je obtížné hledat srovnání.


13. Máte nějaké další zájmy?:

Např. muzika aktivně – od 5. let na piáno, pak varhany, návazně i jako kapelník. Po r. 1980 jsem ale aktivní provozování z rodinných důvodů musel přerušit. Dále třeba fotografie – včetně speciální technické. Sem také patří i další okruh mých aktivit - programátor a hardwerář,  proto si díky astronomickému vzdělání astro-programy píšu sám.


14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:

Většina mých časopiseckých článků, video-záznamů přednášek a důležitých příspěvků z diskuzí na fórech, je zde na mém WEBu.


15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:

Pokud chcete někomu pomoct,  tak nejdřív musíte zjistit,  „co je ve hře“,  a následně společně s ním vyspekulovat (!!),  co by s tím šlo udělat – to druhé v horoskopu není a ani být nemůže (viz  Co v horoskopu je...).


16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Zatím to směřuje vpřed dost „apokalypticky“, ostatně jako kdeco ostatní. Už jen samotná míra soudobé povrchnosti by na tu apokalyptičnost vystačila.


17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře? dáváte přednost tropickému/siderickému Zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

(viz Cyklus věků)  Přechod do Vodnáře už dávno začal, a ještě nějakou dobu bude probíhat (je daleko pozvolnější, než těch „zlomových“ cca 200 let přechodu z Beranu do Ryb).

Umím přečíst horoskop jak v Zodiaku daného okamžiku (tj. tropickém), tak (tutéž konstelaci) např. v Zodiaku počátku křesťanství – obecně v jakémkoli fixním zodiaku a tudíž třeba i v tom Sidereálu. Jiná věc je, kdy to má (dává) smysl.


18. Můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:

Je-li míněn literární zdroj, pak většina soudobých textů o kterých vím, spíš zavádí, než by osvětlovala.


19. Máte k dispozici přesná data (narození, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:

-


20. Souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna ve Encyklopedii astrologů České republiky?:

Ano


ZPĚT  na hlavní stránku

01:11:55, 27. dubna 2023 © Ing. Petr Rastokin