ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Původně umístěno jako příspěvek na fórum Astrologie


Masarykův 14.říjen 1918 - vznik Československa

Masaryk považoval 14.X.1918 vcelku oprávněně za vznik ČS - je pro to totiž celá řada důvodů.
  (14.X.1918 16:26 SEČ je to TransSolar Zlaté buly Sicilské)
  Ustavení ČS zatímní vlády ve Washingtonu
  Generální stávka v ZKČ (a další 2 události).

Astrologický rozměr vztahu k té Zlaté bule je např. zde: Resuscitace české státnosti

To, že vláda vznikajícího státu byla mezinárodně uznána řadou zemí ještě před 28.říjnem lze nalézt např. v Peroutkovi, Budování státu I. str.43... :

"14. října 1918 na telegrafický příkaz Masarykův z Washingtonu ... oznamuje Beneš spojencům, že se v Paříži (!!) ustavila zatímní ČS vláda včele s Masarykem...", uvádí další členy vlády a diplomatická zastoupení.
Pozn.: Ta "diplomatická zastoupení" vyčaroval Masaryk tímto prostým trikem: Ustavením zatímní vlády zanikla 14.X. NR a její diplomatická zastoupení (již dříve uznaná příslušnými zeměmi) představil jako diplomatická zastoupení nové vlády (zánik NR 14.X. je podstatná součást zmíněného triku ! ).

"Tuto vládu - ustavenou 14.10.1918 - uznala 15.10.1918 Francie, 23.10. Velká Británie a Srbsko, 24.10. Itálie, 4.11. Kuba, USA de-jure 12.11. ale fakticky už toho 18.10 (viz dále Wilsonova odpověď Masarykovi a návazně 20.10.), dále pak 24.11. Belgie. Uznání dalších spojeneckých států následovalo.

Československo se tak dostalo do zcela výjimečné pozice, jelikož se stalo jediným nástupnickým státem Rakousko-Uherska, jehož budoucí existenci spojenci uznali ještě před konáním mírové konference v roce 1919".  (!! A dokonce - hlavní hráči ještě před 28.říjnem 1918 !!)

Ze všeho co udává Peroutka - také Benešovy válečné paměti - vyplývá, že šlo o velmi obratný tah - nicméně "ušitý spatra" Masarykem toho 14.10. To nijak neodporuje faktu, že NR v čele s Masarykem celé měsíce (fakticky od února 1916) systematicky a zcela cílevědomě vytvářela krok za krokem (jak Peroutka říká) "fait accomplis" pro Dohodové vlády.

K tomu přidám jedno zajímavé a důležité datum: "Konec Rakouska-Uherska" de-jure.
Pro dokreslení:
  16.10 zveřejnění nabídky (z 5.10) Rakouska Wilsonovi,
  17.10 Masaryk posílá Washingtonskou deklaraci Wilsonovi,
  18.10 Wilsonova odpověď Masarykovi a souběžně zamítnutí Rakouské nabídky, přičemž součástí zamítnutí je sdělení, že Rakousko je s ČS vládou "ve válečném stavu" (navíc je toto zamítnutí zároveň Wilsonova garance samostatnosti ČS).   Wikipedia - Vznik_Československa - Říjen 1918

"20. října ve 3 hodiny odpoledne je americkým velvyslanectvím v Paříži úředně Dr. Edvardu Benešovi sdělena odpověď prezidenta Wilsona rakouské vládě, tedy, že mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů. Toho dne přestalo Rakousko-Uhersko mezinárodně, právně a diplomaticky pro Spojence existovat. I když se fakticky ještě několik dní drželo než kapitulovalo také vojensky."
 


ZPĚT  na hlavní stránku

22:45:53, 28. června 2023 © Ing. Petr Rastokin