ank___nn_.png (372 bytes)
© 1998, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Vysíláno rádiem FREKVENCE 1 na začátku roku 1994
Bohumil Vurm (Tarot)
Ing. Petr Rastokin (Astrologická poradna "RA")


ROK 1994 JAKO "ŠANCE OSUDU"

Mnoho lidí se domnívá, že osud je něco daného, fatálního, s čím nelze hnout. O něco méně omezující je představa, že vývoj událostí je z jedné třetiny určen, z jedné třetiny dán lidskou vůlí a z jedné třetiny věcí prozřetelnosti. Ve skutečnosti, to co se jeví jako nevyhnutelné, je dané naší neschopností překročit vlastní stín. Co o tom říkají zasvěcenci?

Za střed antického starověku byla považována slavná věštírna delfská. Pohled tehdejších profesionálních věštců se nám dnes může jevit jako překvapivý. Především zdůrazňovali zodpovědnost jedince za vlastní osud. Dále je jasné, že delfští kněží měli zákony osudových sil a cesty vedoucí k určování vlastního osudu jednotlivce zvládnuty až na úroveň technologie. Na přední místo kladli očišťování po hříchu stejně jako imperativ Delfského oráklu "Poznej sám sebe" a "Vše s mírou".

Podívejme se, co z duchovní tradice vytěžila moderní doba slovy českého mystika Jana Kefera:

"Jak může konečné vyvolati sílu nutící nekonečné? Jak může člověk stvořiti sílu nadlidskou? Jak může vytvořiti nedokonalost dokonalost, nemá-li tato býti svržena ze svého trůnu. Kam zařaditi jeho pojem, do jakého oboru vysměrniti jeho obsah? Je podvodem neb tajemstvím? Bezradně stojí člověk před zrcadlem bytí, které odráží pouze jeho zmatenost. Avšak touha po dokonání vývoje, pudově zmítající vším co bytuje, tvoří si ideály, jež jsou úměrné kvalitě touhy, která je vysílá. Myšlenka tvoří co chce. Tak zní zákon. A nehybné odkazy kultur mluví k člověku každé doby:  Chceteli být krásnými, tvořte krásu.   Chceteli, aby se vašich čel dotklo vznešeno, tvořte vznešené.  Chceteli být pravdivými, tvořte pravdu a ona vás vysvobodí z pout osudu."

A teď citát z Gustava Meyrinka - Valpuržina noc: "Nejvyšší moudrost chodí v šatech bláznovských. Proč? Protože všechno, co člověk rozpozná a prohlédne jako šaty a jen jako šaty, může být jedině šaty bláznovskými. Pro každého, kdo má své vlastní já, je vlastní tělo, stejně jako těla druhých, jen bláznovským rouchem. Nic víc. Myslíte, že by JÁ mohlo vydržet na světě, kdyby svět byl opravdu takový, jak se lidstvo domnívá, že vypadá?"

Tím skutečným zjevně Meyrink nemíní ego, to často nafouklé a sobecké JÁ našeho vědomí, ale Jungovské JÁ. Širší, duševní centrum, střed celé naší duše, zahrnující jak vědomí, tak nevědomí.

Vraťme se ale k bláznovi a k jeho šatům. Naše tělo, naše šaty bláznovy, jsou naší nedílnou součástí. Stejně jako blázen, neboli - božská jiskra uvnitř nás. On je bláznem v bláznivém světě a tak má lepší šanci pochopit jeho smysl, neboť je disidentem bláznivého světa.

Karta Blázen je klíčovou kartou Tarotu, neboť zahrnuje v sobě všechny zbylé karty a zároveň je jejich negací. V české karetní hře Taroky, která z Tarotu vznikla, se nazývá Škýz. To je z francouzského - promiňte. Jako by se chtěl omluvit za svou neposednost a instinktivní chování. Blázen je totiž původní Žolík - Jolly Joker - divoká karta, která je schopna zastoupit veškeré hodnoty a barvy.

V alchimii je znám jako rtuť, která není ani tekutinou, ani kovem a přesto je obojí. Je to Merkur, alfa i omega, výchozí surovina i výsledek, tedy kámen mudrců. A je též nazýván Bláznem velkého díla.

Blázen je dobrodruh, který si uchovává nadšení mládí. Je symbolem akce, která však může vést po bludných cestách a tak by možná bylo lepší ho nazývat Bloudem. Člověkem, který hledá cestu zpět domů a který si ještě neuvědomuje, že skutečný domov je uvnitř jeho samého, ve středu jeho vlastní duše.

Úkolem roku 1994 je zahrát roli bájného ptáka Fénixe, který se znovu zrodí ze svého vlastního popele a znovu vzlétne do výšin.

ROK 1994

Rok 1994 je ve znamení karty číslo 12 - Visatce - neboli muže, který je zavěšen za nohy. Jeho doplňující karty jsou: karta číslo 13, která nemá jméno, karta číslo 10 - Štěstí a karta číslo 21 - Svět.

Visatec si uvědomuje nutnost sepjetí se svou mateřskou planetou, která se nachází v nepořádku. Ve světě se zdá být všechno vzhůru nohama, a tak, aby Visatec mohl posoudit a pochopit svět, musí se pověsit za nohy, aby viděl svět takový, jaký má být.

Jeho úkolem je přijmout hodnoty těch druhých a podržet je v sobě. Tím na sobě páchá násilí, ale zároveň tak používá svou vnitřní sílu a prochází procesem přerodu a zasvěcení. Spojuje se se Zemí hlavou, ocitá se tím ve stavu suspenze. Zavěšení a napětí. A platí za to omezenou možností pohybu.

A teď doplňující karty. Karta číslo 13 plní funkci popeláře, odklízejícího vše zbytečné, bez ohledu na naši představu o užitečnosti a výhodnosti hmotných statků. Je nositelem velkých a zásadních změn a proto je reprezentována smrtí, ohánějící se kosou neúprosných, absolutních zákonů zanikání a vznikání. Staré způsoby myšlení a navyklý životní styl z minulosti musí vzít za své, aby mohl vzniknout prostor pro nový život.

Karta číslo 10 - kolo Štěstí - symbolizuje rytmy vládnoucí světu, které se točí stejně jako kolo. Můžeme říci, že je to kruhový objezd vesmíru. Křižovatka, kde se dobro střídá se zlem, den s nocí a smrt se životem. Kolo štěstí symbolizuje lidský život jako střídání protikladů a jejich jednotu. Lidová moudrost to vyjadřuje jednoduše: "Jednou jsi dole a jindy nahoře".

Karta číslo 21 - Svět - dává Bláznovi příležitost plně realizovat své skutečné já. Na kartě je tato možná harmonie znázorněna tanečnicí. Tanec má svůj původ jako posvátné umění, jako druh modlitby, jejímž prostřednictvím se člověk harmonizuje s přírodou a Bohem. Díky rytmickému tanci člověk uzavírá propast mezi časem smrtelníků a nadčasovostí. Zažívá tak sám sebe jako část neustálé proměny. ~

Co říká o roce 1994 astrologie. Zde je dobré ohlédnout se zpátky. Jestliže v letech 89-92 proběhla transformace na úrovni společnosti, pak v roce 94 pronikne tato transformace až na úroveň jednotlivce. To jest - dotažení sametové revoluce v každém z nás. Tím se společenský revoluční proces let 89 až 92 definitivně uzavře. To, co musíme v roce 94 zvládnout, je právě nevypořádané dědictví minulých čtyř let v každém z nás.

Příklad na úkoly roku 94, příklad přímo symbolizující současné dění, je soud Petr Cibulka versus Václav Havel. Na jedné straně profesionální revolucionář, který potřebuje stále nepřítele, aby měl kam svést svou zlobu a nenávist, na druhé straně člověk, který mnohokrát prokázal hlubokou moudrost při souzení sebe i druhých. Z postojů Václava Havla přímo vyvěrá to, k čemu humanista Karel Čapek dospěl již před válkou:
"Je zlé, když menšina ovládá většinu, ale stejně špatné je, když většina ovládá menšinu." To, že nelze dosáhnout spokojenosti na všech stranách, je v pozemském světě zřejmé, ale přílišná nespokojenost menšiny, menšiny zahnané ke zdi, je trvalým zdrojem nestability ve společnosti, je skutečným ohniskem jedu, který společnost otravuje. A minimalizace těchto zdrojů otravy v každém z nás je náplní, prací - či chceteli - naším osudem v roce 1994.

STŘELEC

Naše putování po znameních zodiaku na rok 1994 začneme ve Střelci. Proč ve Střelci? Protože Střelci převzali od Štírů zmíněné nevypořádané dědictví minulých let. A to je dobře. Neboť Střelec - znamení víry - dokáže svým laserovým zrakem dohlédnout daleko, i do nejzazších koutů společnosti a nejen dohlédnout. Dokáže-li povznést svou víru, pak také i ty nejzazší kouty prozařovat a svým niterným poznáním svítit lidem na cestě. Co čeká Střelce v roce 1994?

Zkoncentrováno do jediné věty "Od Starého zákona - zákona revoluční víry, zákona odplaty, zákona oko za oko, zub za zub, k Novému zákonu, zákonu milosrdenství". Samotný odkaz minulých let je vůči Střelcům milosrdný, neboť mohou navázat na sametovost listopadové revoluce. Je v něm obsažena výzva i volba vlastního osudu. Nesuďte, abyste sami nebyli souzeni.

Hlavním úkolem Střelců v roce 94 je proměna náplně milosti. Od velkopansky povýšeného odpuštění, k odpuštění které nehledá vinu druhého, ale vyvazuje nás z osudového sevření uměle živených křivd. Jde o skutečnou katarzi - očištění niterné víry od zloby a nenávisti v nás.

Klíčová rozhodnutí spadají na konec zimy a začátek jara. Úskalí, která čekají na Střelce v tomto období lépe pochopíme, uvědomíme-li si, že Střelec je vlastně Kentauros. Napůl člověk, napůl zvíře. Víra té zvířecí poloviny je víra fanatická, víra nesmiřitelná, víra nenávistná a zlá, víra krevní msty a také cesta do pekel. Zde dvakrát platí: "Kdo seje vítr, sklízí bouři". Víra v člověka naopak spojuje lásku nebeskou i pozemskou, je laskavá vůči jednotlivci i jeho okolí. A laskavost vůči sobě je jen pokračování laskavosti vůči světu cizích, prodloužením za hranici světa cizích až k sobě samému. To uvidí Střelci na jaře 94, kdy půjde Sluníčko znamením Ryb. A pokud přemohou temné tóny své krve, v závěru roku je čeká sladká odměna. U vyzrálých partnerů může jít o dlouho vytoužené těhotenství, pro podnikatele expanze pomocí mecenáše, ale třeba také o politické děti z rozumné lásky, to v rovině politické. Závěr roku 94 bude mít pro Střelce vůbec poněkud beethovenovskou příchuť - překvapivé a přesto nevyhnutelné. Zde již nepůjde nic změnit, neboť do hry vstoupí síly osudu, ty síly, které předtím sám člověk uvolnil, a to včetně nejvyšší planetární síly, chránící samé principy života, planety Pluto. A tato síla smete vše neživotné podobně jako v listopadu 89. ~

Střelec je nejlépe charakterizován kartou číslo 6 - Zamilovaný - na jejíž horní části se vznáší Amorek, připravený vystřelit svůj šíp. Je to šíp zářivý a pronikavý. Přináší veselost i osvícení. Střelec je ohnivé znamení se schopností zasahovat do života druhých. Stále řeší nějaké dilema, stejně jako mladý muž na kartě. Řešení každého problému mu otevírá oči a lépe pak cílí své šípy, které jsou jako paprsky. A jich má Střelec nevyčerpatelnou zásobu.

Střelcův rok 1994 je charakterizován kartou číslo 20 - Soud. Anděl trubač, vznášející se na této kartě však není soudcem. On ohlašuje, že nastal čas ohlédnout se zpět a zamyslet se nad svým životem. Tato karta je vítězstvím nad Májou - iluzí života. Rok 1994 bude pro Střelce poznamenán aktivitou a inteligencí. Silně zde zaznívá i potřeba odpouštět. Dobrý výsledek bude podmíněn upřímností.

Akční kartou Střelce pro rok 94 je karta číslo 2 - Kněžka. A ta je symbolem pasivity, což značí, že více aktivity se bude odehrávat uvnitř než venku. Pozor na tendenci poučovat ostatní. Může totiž často docházet k nedorozumění. Ostatní si mohou špatně vysvětlovat obsah i motiv. Střelci, vězte, že vaše okolí si nejspíše nebude vědomo vašich skrytých emocí a nedostatku citu. Zkuste být trpěliví a dejte ostatním více nahlédnout do vašeho nitra.

KOZOROH

Kozorohy, aspoň některé, příliš nepotěším. Čeká je, jako obvykle, těžká práce. Obtížnost té práce ale spočívá v tom, že půjde o něco jiného, než o těžkou práci, jak jsou zvyklí. I pro ně má účast na roku 94, podobně jako pro Střelce, podobu přerodu od Starého zákona k Novému. Ale spíš v duchu víry, co hory přenáší. A impuls, který od Střelců přebírají, má opět v duchu Kozoroží tradice podobu kříže lidstva, který dolehne na jejich ramenou. Jenomže opět jinak, než jsou zvyklí. Žádné - zodpovědnost za věci veřejné, žádné - ošetření všech variant, žádné - nic neponechat náhodě, aby ta práce nepřišla nazmar, žádná - manipulace okolí. Tím křížem lidstva je zde kříž s láskou. A s tou, jak známo, je kříž. Vpád lásky do skalního Kozorožího světa je malá, palácová revoluce. A výsledek? I na ten si Kozoroh počká, jak jinak, a jeho počátek uvidí nejdříve za rok.

Co tedy nabízí rok 94 Kozorohům? Možnost rozetnout bludný kruh osamocení, nedůvěry k okolí, kruh vysilující snahy vše uřídit, umanipulovat sám, bludný kruh podezírání, nedůvěry a do sebe uzavření, budící v okolí stejnou odpověď. Klíč k nové cestě, ale pouze klíč, tedy počátek, je proměna vlastní hlavy. V čem tato proměna spočívá lze lépe pochopit až v přechodu k širšímu horizontu let příštích. To jest, od přísného Děda Vševěda, stavícího svůj zákon za zákon pro sebe i druhé, k milosti partnerské spolupráce.

V úvodu jsem mluvil o kříži s láskou. S láskou, kterou musí vpustit do svého srdce, aby nezkamenělo a dál už jako v pohádce, kde čistá láska láme kletby. Láska bez manipulací, žádné - klackem do nebe, láska bez podezírání, bez nedůvěry, nevíry, je tou vílou, co hory přenáší. Hory v Kozorožím skalním království a bez těžké práce. ~

Kozoroh si nese životem velkou zodpovědnost. Vždyť je prvním znamením, vynořujícím se ze tmy zimního slunovratu. V něm je vyjádřen princip vznikání a zanikání stejně jako v kartě číslo 10 - kolo Štěstí, které klesá a stoupá v protisměru hodinových ručiček, stejně jako když horská koza ustupuje pozadu, kdy vlastně couvá do své budoucnosti. Sleduje totiž akci před sebou a ustupuje, aby pro ni vytvořila prostor.

Kartou, charakterizující rok 1994 pro Kozoroha je číslo 17 - Hvězda. Což je nejšťastnější ze všech karet, značící velkou naději. Hvězda osvětluje rozum citem tak, jako hvězda nad Betlémem. Ve své lázni rozpouští své ego i ego ostatních. Rok 94 je pro Kozoroha ve znamení čistoty a upřímnosti.

Akční kartou roku 94 je číslo 11 - Síla, značící něhu a trpělivost a jejímž úkolem je překonávat hrubé přírodní impulsy. Mějte však na paměti Kozorohové, že zvířecí instinkty a chtíče by neměly být odsunuty s opovržením, ale uvolněny, kontrolovány a použity ve službě vyšších cílů. Také vězte, že rok 1994 bude ve vašem případě vhodný pro aktivity, které budou pozitivní a morálně čisté. Pozor na laciná pokušení. Buďte si vědomi, že příliš velká dominance vede k osamění. Odpusťte si příliš velké intriky, a laskavě nezneužívejte kapitál štěstí, který je ukryt v kartě Hvězda.

VODNÁŘ

Vodnář je znamení, které na rozdíl od Kozoroha vstupuje do společenského dění aktivně. Společenské události a jejich prezentace, politické dění a abstraktní umění jej zaměstnávají více než jeho vlastní osoba a vlastní činy. Je to vizionář, schopný díky své vnitřní svobodě, někdy až nevázanosti, nalézat nová, netradiční řešení. V politické rovině odpovídá zákonodárci, čili vytváření nových zákonů. V rovině umělecké tvorby působí často šokujícím dojmem. V nabídce osudu pro rok 94 vrcholí ve Vodnáři výzva daná předchozím dvoum znamením Střelci a Kozorohu. Tedy od Starého zákona k zákonu Novému. A díky své přirozenosti je Vodnář k vytváření nových zákonů přímo předurčen.

V čem jsou úskalí konfrontace Vodnáře s rokem 94? V tom, že svou svobodomyslnou, nekonformní, zvláštnostmi překypující představivost bude muset velice krotit, mírnit a podřídit přísné kázni. Svou víru či ideu zodpovědnosti za výsledek. Neboť to, co svou myšlenkou spustí a rozpoutá, již nebude mít možnost zarazit. Zde, v míře biblického imperativu platí: "Běda falešným prorokům, třikrát běda."

Jakým způsobem může tedy Vodnář naplnit své šance osudu? Využít své schopnosti vidět věci nově, schopnosti vytvářet novou logiku, nový řád věcí a zároveň nebýt falešným prorokem? V první řadě přísným respektováním toho, co bychom nazvali kontinuitou práva. Tedy vše nové, a invenci se meze nekladou, musí mít podobu novely zákona - inovace. Novela totiž v sobě starý zákon obsahuje, nepopírá jeho principy. Tím umožňuje využít zkušenost minulosti. Lze doslova říci, že v nejrůznějších životních situacích budou takto Vodnáři schopni uvést do života, do oběhu, kapitál rodové tradice, který se v důsledku společenských změn jevil již zcela k nepotřebě.

Na závěr inspirace finančnická. Čeká nás totiž druhá vlna kupónové privatizace. Podívejme se na poslední větu okem burziána či podnikatele. "Vodnáři budou schopni uvést do oběživa kapitál rodové tradice". ~

Vodnář, druhé zimní znamení, je jako studený vítr z hor. Občerstvující, příjemně chladící rozehřáté spánky, ale i mrazivý a neosobní , stejně jako karta číslo 14 - Střídmost, jejíž křídla jí dávají možnost svobody rozletu, ale ona přesto umírněně stojí rovnýma nohama na zemi a trpělivě a pozorně přelévá z nádoby citu do nádoby rozumu a obráceně. Aniž by ji bylo dovoleno se tohoto umírňovacího procesu zúčastnit.

Rok 1994 je pro Vodnáře charakterizován kartou číslo 1 - Kejklíř, který zručně, za pomocí cizích hodnot či investic vstupuje do společnosti, kde současně předvádí i bilancuje svoje schopnosti. Obratně chápe různé předměty a dává jim řád. Pomocí svých schopných rukou vytváří věci nové a nečekané. Vodnář má v roce 94 možnost v sobě objevit či plně uplatnit diplomatické schopnosti.

Akční kartou je číslo 10 - kolo Štěstí, reprezentující rytmy, které nám vládnou. Výraz - mít osud ve svých rukou - platí pro vás, Vodnáře, v roce 94 dvojnásob. Použijete-li k tomu vaší přirozené vznešenosti, bude se vám dařit a získáte tak větší svobodu. Nejspíš také ale zakusíte značnou dávku osamělosti, neboť na cestě osudu kráčí každý sám, i kdyby byl třeba uprostřed davu.

RYBY

Naše čtvrté zastavení věnujeme Rybám. Dvanáctému znamení zodiaku, znamení, které uzavírá zodiakální kruh počatý Beranem a zároveň připravuje inspiraci pro nástup nového cyklu. V Rybách je jakási kolaudační uzávěrka minulého cyklu - vše bylo vykonáno, zbývá jen rozhřešení. Je to také výhybka do nového cyklu. Dvě ryby, černá a zlatá, dva apoštolové - Jidáš a Matěj, dva vstupy do nového kola: podléhám - cesta zatracení, přemáhám - cesta ke spáse a Bohu. Zde je to místo, kde vstupují do hry duchovní síly, obrazně - cizí ruce, přitahované náplní našich myšlenek. Pochybená náplň - pochybené síly, dobrá myšlenka - dobré síly. Tyto síly pak provázejí naši myšlenku i tam, kde již nemůžeme věc vlastní vůlí ovlivnit. Kritérium dobré a špatné myšlenky je ve výsledku, nikoli v našem přesvědčení. Lidová moudrost zkoncentrovala celý mechanismus výhybky v Rybách do věty: " Peníze dělají peníze a dluhy dělají dluhy." To lze bez nadsázky považovat za zákon karmy, zákon osudových sil.

Co nabízí rok 1994 Rybám a co mohou Ryby nabídnout roku 94? Ryby mohou pro sebe i pro nás harmonizovat svět tělesný a duchovní. Doslova "Co jest císařovo - císaři, co jest božího - Bohu".

Ženy v Rybách mají pochopit, že všeprozařující Madona je ve světě živých nejen milostiplná, ale také milostná a milá. Podobně muži v Rybách mají pochopit, že láska mnicha, byť duchovní, nesmí opustit tento svět, jinak ztrácí smysl, přestává být smyslná a vede k smrti zamrznutím v ledovém větru. Nepochopení tohoto znamená pokus o kulatý čtverec. Nezapomeňme, že to co nemá smysl je nesmyslné, to co smysl má, je smyslné. A slovo smysluplné vymysleli ti, co se s uvedeným nedokázali porovnat. Veliký mystik - Pierre de Lasenic ve svém úvodu k "Magii sexuelní" mimo jiné říká: Vy "Svatí", "Prorokové", "Mravokárci", vězte, že váš stud a líčený odpor k tomuto dílu byl by jen reflexním produktem vašeho imaginativního sexu, jejž se vám nepodařilo usmrtit. Vězte, že jste dítkami Bohyně Lásky - Přírody, - která snad činí jedinou chybu, že dává život teoretickým mravokárcům. ~

Vyšším aspektem Ryb je ryba zlatá, reprezentující toho, kdo nebojuje, toho, kdo působí bez činů - svojí kvalifikací. Stejně jako karta číslo 5 - Velekněz, který rozumí zákonitostem vesmíru. Je to dobrý rádce i zasvětitel. Často však bývá nedostupný a těžko pochopitelný.

Kartou, charakterizující rok 1994 pro Ryby je číslo 4 - Císař. Vládce světa hmotného, reprezentující zákony, svědomí a manifestující vůli společnosti či vůli života. V tomto roce bude akce Ryb řízena více intelektem, rozumem než citem. Bude se jim dařit cílevědomě vyžadovat to, co jim náleží. Je však třeba nezapomenout na vlídnost k druhým.

Akční kartou pro Ryby je karta číslo 19 - Slunce, která dává blahodárné světlo i energii. Karta Slunce umožňuje návrat do zaslíbené země dětí, kde znovu ožívají dlouho zapomenuté touhy po skutečné seberealizaci. V roce 94 bude vám - Rybám - umožněno vidět a poznat své skutečné vnitřní potřeby a tak i vaše nejvyšší cíle. Rok 94 vám přinese více lásky než obvykle. A tak s ní zacházejte moudře a spravedlivě. Nezapomeňte ji opětovat. Nedržte si ji sobecky jako hračku, mohli byste tak pokazit dobré přátelství nebo milostný vztah či manželství. Nezapomínejte, že Slunce nejen hřeje, ale i pálí. A přílišné světlo může i oslepit. A tak si užijte svého slunného roku jako dobří hospodáři.

BERAN

Na naší cestě znameními zodiaku pro rok 1994 jsme dospěli od Ryb k Beranovi. Znamení Berana určuje počátek zvěrokruhu, jaro jako roční dobu. Je také počátkem každého cyklu, kde uzrálé v minulosti vystupuje na povrch v podobě počátečního impulsu, blesku nápadu, inspirace. Beran je rozsévač, neúnavný bojovník, střelec od pasu. Je přímočarý, upřímný, tvrdohlavý a při prosazování své hlavy, své myšlenky, nezná kompromis. Ve své bojovnosti tak může vršit jedno Pyrhovo vítězství nad druhé.

Šance, kterou nabízí osud v roce 1994 Beranům, byla již naznačena v Rybách, ale teprve ve znamení Berana manifestuje ve své zjevné podobě jako vůdčí myšlenka roku. Je to zvěstování přerodu předvedením ve vlastních činech, přerodu od bojovníka k milému partnerovi. Přerod bojovníka Berana znamená nikoliv lásku jako boj, ale lásku laskavou k partnerům, lásku milosrdnou i milou. Je v tom i zodpovědnost za své činy, neboť v činech se materializují naše sny. Nesmí se ohlížet nalevo, napravo ani dozadu, aby neuvázl ve starých schématech - návycích prožívání. Tím mu hrozí nebezpečí, že svou bezohledností nadělá více škody než užitku. Kontrola toho, že to co dělá, má smysl, je v pocitu čistoty naplnění duše. Aby si zachoval svou hlavní devizu - upřímnost a zároveň svou upřímností nezraňoval, musí změnit obsah svých myšlenek. Vítězství, které tím vybojuje sám nad sebou, ale nejen pro sebe, je skutečný triumf, neboť v něm překračuje svůj vlastní stín. ~

Beran je znamením akce a sebeúcty. Beran je obyčejně rychlý a neúnavný, stejně jako vozataj z karty číslo 7 - Kočár, který reprezentuje čerstvé, mladé ego plné energie. Často se u něj projevuje tendence jednat zbrkle a neuváženě. Je jako vozataj Ikarus. Jeho vzestup značí triumf a jeho sestup pád s následky.

Rok 1994 je pro Berana charakterizován kartou číslo 21 - Svět, značící syntézu a komplexní pojímání života se všemi souvislostmi. Beran má v tomto roce velkou příležitost pochopit svět očima ostatních a to až do jeho základu. Může tak získat vytoužený klid i obdiv ostatních.

Akční kartou Berana je číslo 20 - Soud. A tak rok 1994 může být rokem návratu ke zdraví a prosperitě. A pokud je Beran již zdravý a bohatý, má šanci si své zdraví upevnit a statky rozmnožit. Pozor na sobecké zájmy, které se mohou nakonec obrátit proti vám. Láska a přátelství má pro vás v roce 94 dveře do široka otevřené. Chovejte se však k obojímu s úctou, neboť rychlý pád z výšek, zaviněný vlastní pýchou, vede k odcizení, rozchodu či rozvodu. Nebojte se někdy obalit si své rohy sametem a občas něžně zafunět do ouška.

BÝK

Znamení Býka je znamením vnitřní stability, a tomu nejlépe odpovídá Býk ležící, srostlý s matkou zemí. V bohatství vnitřních prožitků a požitků je skryta jeho poetika. Je to onen známý silák, kterého lze vodit na vařené nudli. Je obtížné a není to ani moudré, snažit se zvednout Býka ze země. Ztratí-li Býk kontakt se zemí, ztrácí svou stabilitu a stává se Mínotaurem, který vše, co mu stojí v cestě, rozdupe.

Co může Býk získat v roce 1994? Vzdá-li se svých niterných prožitků a požitků, odhodí-li svou hroší kůži, může se naučit vnímat celým svým tělem, každou buňkou, doteky okolí. Pochopí-li hlas svého srdce, může, počínaje rokem 94, jako jedno z mála znamení, prožít skutečné partnerské štěstí. ~

Býk je potomkem egyptské sfingy, je něžný a netečný v odpočinku a hrozivý ve svém hněvu. Jeho hlavní vlastností je síla a tak mu odpovídá i stejnojmenná karta číslo 11, která se může z něžné vnitřní síly stát při neopatrném zacházení hrozivou bojovou lví silou. Reprezentuje také neúnavné snažení a někdy až tvrdohlavost.

Kartou, charakterizující pro Býka rok 1994 je karta číslo 8 - Poustevník, která značí zřeknutí se požitků a prožitků. Z toho vyplývá úkol využít svou sílu ve prospěch vyšších cílů. Pohlídat, aby dobré dílo vlastní či ostatních nevyšlo nazmar.

Akční kartou Býka v roce 1994 je karta číslo 13, která nemá žádné jméno. Znamená velkou změnu obojího charakteru. Tedy uvnitř i ve světě okolo. Je na vás, Býci, jestli tato změna bude ničivá síla nemilosrdné smrti, anebo blahodárná proměna znovuzrozeného, lepšího já. To samozřejmě vyžaduje snahu, úsilí a energii, které však máte dost. Pozor na finanční záležitosti, snadno byste se mohli, jak se říká, seknout. Nejspíše ztratíte hodně známých, kteří vás chtějí mít takové, jaký jste nyní. Ale toho se nebojte, neboť získáte nové známosti a to často nečekaně. Buďte též opatrní při fyzických aktivitách.Heslo - všeho s mírou - platí zvláště pro ty dříve narozené Býky.

BLĺŽENCI

Blíženci jsou znamením dvojí přirozenosti. Jsou pohybliví jako rtuť, jako krev tepající v těle. Snadno vytvářejí blízká spojení a intenzivně vnímají příbuzenské vazby. Preferují praktické vzdělání. Jejich pohyblivost jim umožňuje rychle pochopit různé pojmy a v brilantní syntéze otázky připravovat odpovědi. Pohyblivost až těkavost na druhé straně, působí určitou povrchnost zvláště ve vnímání svého okolí a nestabilitu partnerských vztahů.

Rok 1994, jako rok vnitřního přerodu, dává Blížencům šanci nalézt pevný bod ve vesmíru intenzivním až fyzickým vnímáním hodnot partnera. Těch hodnot, které nemůže nalézt ve svých kořenech, v rodovém zázemí. Přemůže-li svody útěků do bavlnky rodičovské péče, nalezne nová východiska ve své práci a na ni navazující účasti partnera. To ale není nic jiného, než vznik nové rodiny prostoupené hlubokým, bytostným vnímáním společného bohatství. ~

Blíženci jsou pověřeni hledáním odpovědí a jejich dědičnou vlastností je vědění a tudíž i touha po vědění. Na cestu jim svítí hřejivé a štěstí přinášející Slunce, stejně jako na stejnojmenné kartě číslo 19, kde sluneční energie přináší dvojčatům inspiraci. Blíženci jsou, stejně jako jejich patron Merkur, zručnými komunikátory.

Rok 1994 je pro ně charakterizován kartou číslo 15 - Ďábel. Ta je velice dobrým zosobněním jejich dvojaké povahy. Na jedné straně je to Lucifer, přinašeč světla a na druhé straně Satan, padlý anděl a velký pokušitel. Úkolem Blíženců v roce 94 je překonávat své sobecké a požitkářské tendence a uplatňovat své schopnosti ve prospěch společnosti. Pozor na tendence manipulovat a ovládat druhé. Příliš velké intriky a mnoho aktivit najednou se může obrátit i proti velice zručnému manipulátorovi.

Naštěstí mají Blíženci jako svou akční kartu pro rok 94 kartu číslo 14 - Střídmost, která harmonizuje jejich duální a často rozporuplný charakter. Také umocňuje všechny jejich kvality do maxima. A tak Blíženci, vězte, že rok 94 bude plný aktivit a úspěchů, ale nezapomínejte na sebekontrolu a skromnost. Vaše úspěchy mohou snadno vzbuzovat nepřátelství, a tak nezapomínejte ani na uznání druhých, kteří vám na cestě k úspěchu pomohli. Uvědomte si také důležitost odpočinku a péče o zdraví.

RAK

Raci jsou zosobněním tepla rodinného krbu a vnitřního bohatství duše. Mají porozumění pro vše lidské, uzavřeni do hlubiny svého nitra se snadno ponořují do minulosti. Navázáním tradice přinášejí východiska, náplň či lépe - naplnění pozemskému dění. Chráněni krunýřem odolávají jakémukoliv tlaku zvenčí a svými klepety dokážou své okolí citelně stisknout, musejí-li se bránit. Uvnitř jsou ale citliví a zranitelní. Raci bytostně potřebují čistou vodu. Neurvale říkané pravdy či kalné vody intrik je zabíjejí.

Úkol a také šance Raků v roce 94 spočívá v proměně představ o hranicích člověka. Jedná se opět o jakousi novelu tradičních zákonů rodiny. V měnící se společnosti mají nalézt nový společenský rozměr tradice rodiny. Rozebrání dosavadního prožívání partnerských vztahů a přerod tradice a kořenů v jejich duši, dovolí jejich srdci poznání laskavějšího planutí. To bude jejich nový způsob zodpovědnosti za své činy, nový náboj víry, kterou vystoupí ze svého vlastního stínu. ~

Rak je nádrž plná citů, kde málokdo dohlédne až na samé dno. Stráží a pečuje o rodinu stejně jako dvě věže a dva psi na kartě číslo 18 - Luna, symbolizující jeho hluboký citový život i mnoho tajemství, která v sobě Rak ukrývá. Část svého života prožívá uvnitř sebe, v tajné zahradě podvědomí a oblasti pocitu.

Rok 1994 je pro Raka charakterizován kartou číslo 16 - Věž. Ta nám ukazuje bortící se věž zasaženou bleskem. To však neznamená žádné neštěstí. Naopak. Božská prozřetelnost boří papírové věže postavené z pýchy, nejistoty nebo nerealistických snů. Měli bychom spíše poděkovat za ničení projektů a partnerství, které by nás vedly do neštěstí a nespokojenosti.

Akční kartou Raka v roce 1994 je karta číslo 2 - Kněžka. Ta indikuje moudrost, schopnost se učit a rozvoj duchovních kvalit. V tomto roce by pro vás, Raky, mělo být studium čehokoliv snazší než kdy jindy. Asi přečtete hodně knih, ale zkuste také něco napsat. Mohlo by vám to jít snáze než si myslíte. V tomto roce vám, Raci, karty radí, držet se stranou neuvážených podniků a vztahů. Měřte vše dvakrát a používejte svoji silnou zbraň - intuici.

LEV

Znamení Lva je znamením, v němž manifestují naše činy. Je jediným místem zodiaku, kde lze materializovat sny. Je také boží jiskrou v nás. A tím, pro co planeme, čím žijeme ve svých činech, tím přivádíme tuto boží jiskru k životu.

Jaké úkoly staví před Lvy rok 94? V tomto případě bude velmi záležet na tom, jaké dluhy z minulosti si nesou. Zvláště ti Lvi, kteří zapomněli, že Boží Stvoření je Boží, budou událostmi roku 94 konfrontováni velmi silně. Jako opačný příklad nám poslouží herec Bolek Polívka. Jeho film "Šašek a královna" je manifestací vztahu služby a moci. Jeho činy jsou událostmi a události řídí jeho činy. Polívkovo předvádění sebe je služba společnosti, zrcadlo nám všem a jeho jeviště se tak stává příslovečnými prkny, která znamenají svět.

Tím je také pojmenována jedna část úkolu pro Lvy v roce 94. Harmonizovat své činy a společenské události. Druhá část spočívá v harmonizaci práce vlastníma rukama, se společenskými důsledky myšlenky vkládané do činů. Zde obzvlášť platí: "Pýcha předchází pád" - v pokoře zazáří královská radost rodinného štěstí. ~

Lev je ctný a hrdý. Dovede předvádět to, co většina z nás neumí ani pojmenovat. Lev je spravedlivý a ušlechtilý, stejně jako karta číslo 4 - Císař. Je to symbol státnosti, moci a stability. Často dohlíží na uskutečňování velkých plánů. Jen nesmí zapomenout, že není jediným a nejvyšším vládcem. Měl by se o svou vládu dělit a nezapomenout na vlídnost.

Karta, charakterizující Lví rok 1994 je karta číslo 14 - Střídmost, která radí proti výstřelkům všeho druhu a harmonizuje citové potřeby s povinnostmi i myšlenky s činností. Nabádá také k péči o své okolí, zvláště o svou rodinu. Upozorňuje na nutnost věnovat péči detailům a jednotlivostem. Lev si musí uvědomit, že i ty největší plány se skládají z mnoha podrobností, a že velká cesta začíná malým, skromným krokem.

Akční kartou roku 1994 je pro Lva karta číslo 12 - Visatec. Muž, zavěšený za nohy má přirozeně omezený pohyb, a tak vaše akce, Lvové, bude mít největší efekt, když bude vycházet ze skutečného vnitřního přesvědčení. V roce 94 budete muset přinést značné oběti, slevit ze svých nároků a vzdát se části své říše. Ale když se tak stane, přinese vám to uvolnění, větší porozumění a úplně novou životní perspektivu, vedoucí k vnitřnímu uspokojení a klidu.

PANNA

Znamení Panny je zosobnění práce vlastníma rukama. Je to kritický rozum nemilosrdně odhalující nečistoty v detailech našich aktivit. Není-li tento rozum kontrolován vyšším citem, stává se destruktivním. Pak je to spekulant, přehrávající si v neustálých obměnách jeden a týž děj. Ve své podstatě je Panna "Vestálkou", která vším co dělá, slouží obřad. Jestliže ztratí ze zřetele smysl své práce a obřad sám se stane cílem, dostane se do bludného kruhu spekulací a práce pro práci. Jestliže si zachová vědomí služby, služby vyššímu řádu, pak rituál jejích magických rukou přináší našemu světu nebeskou čistotu.

Jakou službu může Panna v roce 94 učinit sobě, ale i společnosti? Zdůrazňuji - i společnosti. Neboť každá služba má společenský dopad v dobrém i zlém. Panna má v sobě harmonizovat všechny tři světy. Svět čistoty duše a rodinného zázemí, svět těla, tedy prospěch a rozkoš a tudíž i partnerskou lásku a svět duchovní, svět lásky nebeské. Jak vidět, úkol zahrnuje tolik, že je obtížné ukázat na jednotlivosti. Ty však uvidí sama. Co však musí udržet na zřeteli je, od čeho jde a k čemu má dojít. Musí překonat formálnost v milostném, stejně jako formálnost milosrdenství. Vygruntovat ve vlastním domě, tedy v duši a dotekům svých rukou dát laskavější tvar. Tím ve vnímání partnera znásobí společné i společenské bohatství. ~

Panna je praktická a má velký smysl pro detail. Je vznešená, pracovitá a přemýšlivá. Stejně jako karta číslo 2 - Kněžka. I ona se halí do závoje tajemství a nekomunikovatelnosti a přes tento závoj často nedohlédne příliš daleko a unikají ji souvislosti. Velkorysost a systematická práce ji však umožňuje tento závoj poodhrnout.

V roce 1994 čeká Pannu hodně práce. Karta číslo 5 - Velekněz, tento rok charakterizuje jako plný duchovních aktivit a pomoci druhým. Bude to velká příležitost povznést se do vyšších sfér. V tomto roce by se Panna neměla zaplétat do malicherných problémů a žabomyších sporů, ale být velkorysá. Je třeba si uvědomit, že všechny hmotné statky jsou pomíjivé a věnovat se spíše trvalým hodnotám.

Akční kartou Panny v roce 94 je karta beze jména, která má číslo 13. To přináší zásadní změny. Je třeba zbavit se nepotřebného inventáře a to pro vás, Panny, není nic lehkého. Uvědomte si, že šaty nejsou tak důležité jako srdce, které v nich bije. V roce 1994 máte neuvěřitelnou příležitost změnit a vylepšit celý svůj život. Nebude to však zadarmo a bez nebezpečí. Ať je vám vaše srdce nejlepším rádcem a průvodcem na vaší strmé cestě do výšin.

VÁHY

Váhy mají v zodiaku poněkud vyjímečné postavení, neboť jsou jediným věcným znamením. Ostatní znamení jsou bytostná nebo zvířecí. Váhám jde vždy o věc. To je způsobeno tím, že vždy vidí současně rub i líc téže mince. Niterné i vnějškové, vnímané i prožívané zároveň. Odtud ta váhavost, rozvažování, vyvažování, snaha nastolit harmonii. S tím souvisí i bytostná potřeba krásy, ale také spravedlnosti. Do Vah se také řadí partnerství a manželské záležitosti a smyslná či fyzická přitažlivost vůbec. To je ale, - jak jinak - jen druhá strana zmíněné mince.

Úkol Vah v roce 94 je v mnohém podobný úkolům znamení Panny. Stručně: od formální milosti k zodpovědnosti za pořádek ve vlastním domě. Rozdíl je v důrazu kladeném na účast partnera, v důrazu na spolupráci. K tomu pak přistupuje požadavek - uvést do souladu vlastní systém hodnot s cizími hodnotami. Pokud to dokážou, pak prospěch, plynoucí jim na podzim roku 94 ze spolupráce, bude skutečně jejich výdělkem. ~

Váhy jsou prvním podzimním znamením a jejich úkolem je vyrovnávat veškerý nesoulad. K tomu jim slouží nesobectví a láska, stejně jako kartě číslo 8 - Spravedlnost. Váhy mají vyvinuté estetické cítění a smysl pro spravedlnost. Ve své spravedlnosti jsou neosobní. Stejně jako příroda, která se řídí absolutními zákony a která dává každému jenom to, co si zaslouží.

Kartou, charakterizující rok 1994 je pro Váhy karta číslo 19 - Slunce, které je jasné a hřejivé. Přináší do života radost, teplo a dostatek energie k uskutečnění všech velkorysých plánů. Umožňuje i moudrou kontrolu divokých impulsů a vášní. Harmonizuje protiklady a tak budou mít Váhy velmi dobré předpoklady pro práci, která bude nesobecká a prospěšná ostatním.

Akční kartou je karta číslo 12 - Visatec. Muž na této kartě se nezavěsil za nohy proto, aby se potrestal, ale aby získal nový pohled na svět. A tak i vy, Váhy, uvidíte v roce 94 svět tak, jak jste ho ještě nepoznali. To se týká i vašeho nejbližšího okolí, přátel a rodiny. Může vás to vylekat i narušit vaši rovnováhu, ale především vám to dává skvělou příležitost vidět věci v úplně novém světle. Proniknout do mnoha záhad a dostat odpovědi na mnoho dávných otázek a hlavně - změnit svůj život k lepšímu. V temných chvílích roku 94 vám bude svítit šťastné slunce a tak si můžete dovolit více odvahy než obvykle.

ŠTĺR

Na naší cestě po znameních zodiaku pro rok 1994 jsme začali Střelcem, a tak poslední znamení, které nám zbývá, je Štír. Znamení Štíra je mylně považováno za znamení smrti. Reprezentuje jen konec těla - ten vnější. Vnitřním koncem těla je znamení Lva, kde srdce hraničí s naplněním duše v Raku. Znamení Štíra spolu se znamením Střelce tvoří vnější hranici, kde přechodem do Střelce dostávají věci svůj společenský rozměr. Znamení Štíra je tedy jakýsi kolaudátor, výstupní kontrola, ověřující, zda je věc natolik kvalitní, aby získala nárok na vyšší formu života - život ve společnosti.

Štír je rozený chirurg společnosti. Bohužel často uřezává snětivé údy tak nemilosrdně, že z věci nic nezbude. Klíč k řešení spočívá v tom, že hranice je obousměrná. Podněty, přicházející ze společnosti vnímá Štír celým tělem, každou buňkou a dokáže-li tomuto hlasu naslouchat, přijmout cizí hodnoty, získává vnitřní stabilitu a jeho řez je čistý, moudrý a milosrdný. Jelikož ale vše plyne a vše se mění, musí tuto vnitřní proměnu v sobě neustále opakovat. Sám v sobě neustále odstraňovat to neživotné a přijímat nové podněty. To je ale neustálý proces omlazování a přerodu. Ano, tento moudrý Štír je oním bájným ptákem Fénixem, neustále vznikajícím z vlastního popela.

A to je také druhý úkol Štírů v roce 1994. První úkol již splnili na konci roku 93 tím, že předali sobě i nám seznam nevypořádaných dluhů revolučních let. Nyní je čeká úkol obtížnější. Přetavit a spálit milostným plamenem v sobě veškerou nenávist, zlobu, zášť a touhu po odplatě, potrestání za každou cenu. A takto očištěni znovuzrozením připraví sobě i nám laskavější osud. ~

Štír je cílevědomý a energický. Dovede snadno rozházet pečlivě postavenou stavebnici stejně jako blesk v kartě číslo 16 - Věž, která bortí vrchní část stavby. Tu část, která již neslouží původní myšlence. Štíři jsou mistry oddělování zrna od plev, jen se jim někdy stává, že si osvojují právo soudit co je a co není zrnem.

Kartou, charakterizující rok 1994 pro Štíra je karta číslo 4 - Císař. Vládce světa hmotného, který dává Štírům možnost moudrého rozhodování a možnost uplatnění své skryté citlivosti a vlídnosti. Tím může též Štír sám sobě lépe porozumět. Císařova Štíří tendence - vyžadovat čistotu - je chvályhodná, ale pozor na extrém, kdy se vyhazuje jako špinavé to, co stačí jen oprášit.

Akční kartou roku 1994 je karta číslo 15 - Ďábel, svůdce a pokušitel. To značí, že vás, Štíry, čeká hodně svodů, nástrah i nebezpečí. Vězte však, že pokud přemůžete v sobě hlas krve, vycházející z vašeho nižšího pudu, dobudete velkého vítězství. Více ušlechtilosti vás učiní více vyrovnanými a přitažlivými.


Pozn: Celoroční prog. vychází zejména z novoluní 12.I.1994 0:10 SEČ, Jednotlivá znamení ze Solárního Ingesu. ( Ra )

ZPĚT  na hlavní stránku


05:45:30, 30.prosince 2022