ank___nn_.png (372 bytes) © 2001-2008, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Astrologická poradna "RA" pořádá pod vedením Ing. Petra Rastokina

kurz

ÚVOD DO ASTROLOGIE

Tento přípravný kurz, který nevyžaduje žádné matematické znalosti, umožní účastníkům získat základní orientaci v problematice, potřebnou pro navazující seminář "Škola nativní astrologie".

V první části kurzu je astrologie představena v širším kontextu duchovních věd tj. astrologie jako druh "duchovní gramotnosti". Tento "jazyk symbolů" umožňuje uchopit věci na nebi i na zemi v jejich vzájemném propojení a souvislostech. Jednou z praktických aplikací je pak vlastní "horoskopie" - čtení a výklad horoskopu.

Prostřední část seznámí účastníky se základními nástroji a prostředky astrologie a jejich uplatněním v horoskopu.

Závěrečná část je věnována sestavení a práci s horoskopem. Má účastníkům umožnit, aby si sami uměli sestavit horoskop např. svých blízkých, přátel, známých atp. a tak získali první praktické zkušenosti s tímto mocným nástrojem.

Pro výuku výpočtu horoskopů bude používán "freeware" program od p.Poullena - Astrolog Ver.5.40cz (dává nejpřesnější dostupné efemeridy a to od roku -5000 do +3000, lze jej tedy použít i na vzdáleně historická data ). Program na disketě dostane každý účastník. Program je použitelný na jakémkoliv PC (včetně 386).

Tento kurz nemá za cíl naučit vykládat horoskopy. Přípravou na toto umění je zmíněný navazující seminář. Můžete zde ale získat základní průpravu pro čtení horoskopů a vidění jejich širších souvislostí.


INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA ADRESE:

tel: 274 812 772
ING. PETR RASTOKIN
POD STRÁNĺ 2163/25
100 00 PRAHA 10


ÚVOD DO ASTROLOGIE
Osnova kurzu

1. Základní souvislosti a pojmy
1.1.     Kosmos hrubý, jemný, míra věcí
1.2.     Monáda, polární síly jin-jang, aura, prána ...
1.3.     Působení mezi jemnohmotným a hrubohmotným
1.4.     Elementární bytosti, duchovní síly (duchové), bohové - služebníci Boží
1.5.     Duch, duše, pravda
1.6.     Pojem "archetypu", mytologie, hebrejská abeceda, tarot
1.7.     Astro-nomie, astro-logie, astro-mantika
 
2. Astrologie a navazující duchovní okruhy
2.1.     Východní mystika - Védy
2.2.     Starověk (Egypt, Řekové, Chaldejci)
2.3.     Jóga, židovská kabala, křesťanská mystika
2.4.     Alchymie, magie, theurgie
2.5.     Léčitelé, proutkaři, jasnovidci
 
3. Základy astrologické abecedy
3.1.     Zvěrokruh, astrologické domy, planety
3.2.     Vnitřní uspořádání, domicil, chaldejská řada
3.3.     Archetypy jednotlivých znamení zodiaku i domů
3.4.     Archetypy planetárních funkcí
3.5.     Vzájemné vztahy a působení
 
4. Horoskop - seznámení se s obsahem a uspořádáním horoskopu
    (každý účastník dostane svůj horoskop)
 
5. Sestavení horoskopu - používání astrologických programů k výpočtu horoskopu.
 
6. Jednoduché příklady základního "čtení" horoskopu.

ZPĚT  na hlavní stránku


04:28:15, 30.prosince 2022