ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Původně umístěno jako příspěvek na fórum Astrologie .
Podnětem k mé původní odpovědi na fóru byla úvaha, že pokud by kruh nebyl rozdělen na 360°, ale např. na 400 gradů, neměli bychom vztahy jako "trigon", "sextil" atp.
Úvaha však není správná - zmíněné aspekty, ani ty další, na samotném dělení kruhu na 360 stupňů nijak nezávisí.
Zde je text aktualizován dle potřeb WEBu - původní odpověď viz odkaz výše.


Proč má zodiak 360°

Aspekty nijak nesouvisí s dělením na stupně - jsou totiž obrazem rezonance v dráze - jsou to celočíselné násobky příslušné harmonické (tj. příslušného dělení) - trigon dělení celku/cyklu na tři, kvadrát na 4 kvadranty, sextil na šest atd. - viz např. článek v Konstelaci "22 písmen a aspekty". V článku je také úplný popis hlavních dělení zodiaku včetně logiky základního dělení na 12 - známého od dob Véd (dvanáctinné dělení je produkt živlové triplicity jako důsledek nastoupené individuace) a vnímané i egyptskými theurgy, neboť dělení na "právě 12" je geometrická vlastnost sféry.

Samotné dělení na 360° má opět původ v Egyptě.  Již v období Předdynastickém - po přechodu z Lunárního "roku" (jeden oběh Luny *) na Sluneční rok (což souvisí s přechodem od Thot-mésů k Ra-mésům, čili od "měřičů" Luny k "měřičům" Slunce) se Sluneční pohyb stal základní - určující mírou. Uvádí se, že to bylo nejpozději v roce 4236 př.n.l. [J.H.Breasted mluví o nejstarším zaznamenaném datu v Egyptě]

Přitom 1° zhruba odpovídá Slunečnímu oblouku za 1 den - Za úsek 1/12 cyklu je to 30 celých dní ( = 30dní + 5/12 dne =365/12). Staří Egypťané tak dostali Sluncem určené dělení na stupně (stupně  Slunce) s malou nepřesností (10 hodin). Přizpůsobili tomu i kalendář - 12 měsíců po 30 dnech + 5 "plonkových" dní (tzv. epagomenální dny, tedy rodné dny podle jmen dětí boha Geba a bohyně Nút: bohů Usira, Hora a Sutecha a bohyň Esety a Nebthety).

Celý kruh tak rozdělili na 360 stupňů (tj. 12 stejných částí po 30 stupních) a (!!) s malou chybou i celý Sluneční rok.

Souvislost "našeho" Zodiaku s egyptským kalendářem jde ještě dál. Dělení roku na tři roční období po čtyřech měsících o třiceti dnech přímo odpovídá živlové triplicitě po čtyřech 30° znameních (tři světy po 4 živlech). Nedosti na tom - naše dekany (dělení znamení na třetiny po 10°) přímo odpovídají egyptským dekanům - třetinám měsíce po 10 dnech. Toto dělení cyklu, celku na 36 dekanů pak nalezneme už na rakvích Staré říše  (poloviční míra 5° je známa jako 72 talismanů Merkurovské sféry).
 

Obr. "360°"
O "3 matkách" a o návaznosti jednotlivých abeced (astrologické, hebrejské a tarotové
viz přednáška Kostra na nebi, na zemi a o věcech mezi nebem a zemí .
 


*) "Roky" odměřované Lunárními oběhy korespondují s "mnohasetletým" životem Biblických králů, ale také s Nodálem, předcházejícím Sluneční Zodiak. I později, když Egypťané používali 3 kalendáře souběžně (a to celých 2000 let), byl ten Lunární nadále korigován hvězdným.  Zde se dotýkáme otázky, zda se Lunární kalenář opíral o fáze (lhostejno zda s počátkem při východu resp. západu, tj. před Novem resp. po Novu), anebo byl korigován prostřednictvím hvězdného nebe).


ZPĚT  na hlavní stránku

14:16:59, 01. července 2023 © Ing. Petr Rastokin