ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Né každá pohádka má archetypální rozměr, a mimo to, v dalším uvažujeme jen filmové pohádky, kde archetyp princezny souzní s alter-egem přidružené herečky - speciální případ je pak zmíněn v posledním odstavci.
U zpracovaných příkladů pohádek je důležitým předpokladem znalost filmové podoby, včetně možnosti sledovat podle stopáže odkazované úseky. Bez této "náplně" se samotný text, pro méně zkušeného astrologa, snadno stává bezobsažným.  Všechny zde uvedené rozbory jsou zároveň ukázkou "průniku realit", tj. děje pohádky na jedné a logiky horoskopu herečky na druhé straně.

Astrologický rozbor pohádek byl zařazen mezi výukové texty pro svoji specifičnost. "Čtení" pohádky z radixu princezny-herečky není běžné čtení horoskopu - kromě symbolické roviny obecně, je tam vždy určitá schematizace (vždyť je to zhmotnění archetypu). Vystupuje zde podobný efekt, jako u ságy Harry Potter, analyzované v přednášce Astrologické principy a Harry Potter na Eukarpii 2022.

S tématem výuky "čtení horoskopu" jsou úzce spojeny další dvě přednášky zde na WEBu: První je o "abecedách" (astrologické, hebrejské a tarotové) Kostra na nebi, na zemi a o věcech mezi nebem a zemí , druhá pak o vlastním "čtení" : Astrologická syntéza


Princezny v pohádkáchch

Třetí sudička

100 + 1 princezna

Audrey Hepburnová

Ať je herečka sebelepší - až její "princezna" (pokud je jí ta role dopřána) ukáže, co je ta herečka doopravdy zač. Příčina je prostá - princezna v pohádce (i moderní) je vždy archetypální záležitost - role není kontaminována profánním, všedním životem, a tudíž v postojích a projevech vystupuje na povrch archetypální jádro postavy, ale i !! herečky samotné !!.

Neplatí to pro každou pohádku a každou princeznu - role to "projevení" umožňuje, nikoli zaručuje. S tím souvisí i fakt, že ty "nejslavnější princezny" zhmotňují hereččino alter-ego [Eliza Audrey Hepburnové, Popelka Libuše Šafránkové, Hermiona Emmy Watson...].

Celé toto vymezení by šlo otočit: Pokud role princezny nenese archetypální esenci, nejedná se popravdě o pohádku.

Princeznou je míněna princezna "de facto", nikoli "de jure". Ostatně to plyne přímo z toho, že "formuje archetyp" nezávisle na tom, jaký status v pohádce má.

Pozn.: Popelka (L.Šafránkové ve Třech oříšcích) je samozřejmě vždy vnímána jako princezna (mimochodem - ty "Oříšky" jí přece poslal princ) - a je to tam i výslovně: "Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna (tj.de jure) to není - jasný pane". Libuše Šafránková (ve svých 20 letech) zde vytváří archetyp "mladinké" 16-ti leté princezny, v závěrečné scéně pak představuje i archetyp "sněhurky".

Role princezny je obecně klíčová, role prince často jen doplňující. Ostatně ty "umlácený draci" jsou umlácený právě kvůli princezně - ona je tím středobodem dění.

Uvedené úzce souvisí s tím, že podle genetiky nese žena časovou informaci, muž informaci o místě tj. "von". Princezna je tedy nositelkou tradice a také pojítkem té tradice, a tudíž zdrojem stability a stabilizace. Navíc - tradice kultivované po generace, reprezentující nejvyšší noblesu (a nobilitu) společnosti - ostatně je to královská dcera (tj. příslušnice nejvyšší šlechty).

Archetyp konkrétní pohádkové princezny je pak nějakou podobou té tradice a stability.

Další možností je, že pokud role nepředstavuje hereččino alter-ego, splňuje radix herečky/herce nějakou klíčovou dějovou funkci - dobře patrné v pohádce "O vánoční hvězdě" na roli Deničky: Hvězda Denička spadne z oblohy - Tereza Voříšková má základní atribut radixu "sestup shůry", tj. z nebe do profánního - navíc od nadosobních (neosobních) superiorů k osobním planetám (Merkur...Venuše,Mars):

SKM: Plu/Sco, Ura,Sat+Nep/Cap/K11 --- Moo/Tau ---> SKS: Mer,Jup...  Rozbor této pohádky bude doplněn jako samostatný text

-------------
Pozn (#1)SKM = Symbol(-y) Karmy Minulé  /  SKS = Symbol(-y) Karmy Současné

Definice:
   Planety(-ta) od kterých jde Luna jsou Symboly Karmy Minulé, Planety(-ta) ke kterým jde Luna jsou Symboly Karmy Současné - !!  je to symbol, tedy symbolizující charakteristika, nikoli obsah - obsahem je vlastní funkce planety v horoskopu.  (Od které planety uvažujeme Symboly Karmy Minulé, a až ke které Symboly Karmy Současné, není dáno apriori, ale kontextem - jsme na kruhu - nic není tak nové, abychom s tím dříve něco neměli.)


ZPĚT  na hlavní stránku

00:00:04, 11. ledna 2023 © Ing. Petr Rastokin