ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Tento text, či spíše delší poznámka,  je přednostně určen dvěma okruhům čtenářů.

1. V první skupině jsou spíše astrologové-začátečníci, kteří nemají pořádek v základech, a protože neumí to základní použít,  přibírají nové a nové "metody" v marné naději, že jim to otevře cestu k výsledku. 

2. Další skupinou jsou ti, co přečetli kdejakou knihu,  absolvovali kdejaký kurz či školení. Jejich situace je ještě  horší, než u těch prvních. Jsou zcela zahlceni neutříděným a (!!) neutříditelným balastem "faktů", různých pouček a metod, o kterých nevědí proč fungují (pokud vůbec fungují), a tedy jak fungují, a tudíž kdy a jak je použít.

3. Poslední skupina je určitou variací na 1. nebo 2.
Když někdy po roce 1995-96 začínali na můj Seminář přicházet "začátečničtější"  zájemci,   vždy se tam našlo pár posluchačů, kteří trpělivě čekali - často do půlky Semináře (i déle), kdy že konečně přijde ta "pravá astrologie" a dostanou kýžený "vzoreček na život". Do něj pak "nabušej data" a maj vystaráno.  Následně zklamaně odešli.   To, že dostávají klíč k pochopení bohužel neviděli.

Společným problémem všech tří skupin je, že nedomýšlejí logiku věcí, nepropojují souvislosti a pokud vyvozují závěry, tak nanejvýš povrchní.

Královská cesta adeptátu:

Všem těm, ale nejenom jim, jsou věnovány následující řádky z knihy  René Alleau „Aspekty tradiční ALCHYMIE“ (české vyd. Merkuriáš, Praha 1993, str. 100) - uvádím včetně poznámky pod čarou.

Moderní mentalita obtížně připouští, že je třeba zasvětit dvacet nebo třicet let studiu jednoduchého teoretického útvaru, na němž úzce závisí praktika „posvátného“ vědění, které svým „vyvoleným“ přináší hrozné morální, tělesné a intelektuální zkoušky, dříve než korunuje jejich trpělivost a pokoru sluneční tiárou adeptátu. Nicméně taková je „královská cesta“ umění, jež dobývá prostřednictvím bolesti (*) oheň „síry“ ze světla, zrozeného ze rtuti.

----------
(*) Bolest (douleur), jakož i barva (couleur), nepřísluší matérii, ale jsou výsledkem práce, kterou podstupuje „světlo“ (lumiere). Absolutní bolest je charakterizována tělesným strávením všeho nahodilého obsahu vědomí.

 


ZPĚT  na hlavní stránku

00:01:22, 02. června 2024 © Ing. Petr Rastokin