ank___nn_.png (372 bytes)
Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

KONZULTACE:

Astrologická poradna nabízí pomoc pro nejrůznější situace a problémy. Cílem není něco navěštit nebo konstatovat, ale umožnit člověku efektivní řešení. Proto je upřednostněna forma konzultace.

Typické okruhy situací, s nimiž lidé přicházejí: (ne)fungování v oblasti sexuální (včetně otázek početí), milostné, partnerské, rodinné (včetně vztahů rodiče-děti), krizová období či nepřehledné životní situace, problémy s uplatněním, hledání vlastní orientace (životní cesta) a pod.

Cenu za osobní konzultaci je nutné domluvit individuálně. Závisí zejména na celkovém rozsahu a časové náročnosti přípravy konzultace. Samotná konzultace může trvat i několik hodin (záleží na složitosti problému). Konzultaci i vše související je nutno domluvit telefonicky (viz kontakt).

U osobních záležitostí je základem horoskop narození (tzv.RADIX). Podle povahy otázek se mohou uvažovat i další události a data.


Je dobré si uvědomit, že u jiné než konzultační formy chybí zpětná vazba, nutná nejen pro upřesnění a pochopení řady souvislostí, ale zejména při hledání a tvorbě řešení. Přímá spoluúčast toho, koho se věc týká, je nedělitelnou součástí výsledku konzultace.

Upozorňuji také, že nevypracovávám roční (ani jiné) "fár-plány" na život. Cílem není někoho "vodit za ručičku", ale umožnit lidem, aby se dokázali orientovat v sobě i dění kolem sebe a mohli tak sami volit svou cestu. Jinak řečeno, aby sami dokázali určovat svůj osud.


Poznámka:

Horoskop narození  (osobní horoskop) tzv. Radix se sestavuje pro dané datum, čas a místo narození. Je obrazem jakési kostry životní cesty. Obsahuje informaci o výbavičce na cestu životem - dary od sudiček - ale není tam, nemůže tam být a zaplaťpánbu, že tam není, co s tím člověk udělá. Jakým "masem" tu kostru obalíme, a co jí vdechneme, takový život budeme mít. A právě tuto pozemskou konkretizaci můžeme na své cestě - z nabídky pozemských situací - volit.

Horoskop narození  nemůže obsahovat ani konkrétní situace, ani jejich výsledek, ani jejich řešení. Výklad horoskopu narození se dotýká životní cesty jako celku, a také orientace člověka na této cestě.

Řešení konkrétních situací sice opět vychází z horoskopu narození, ale soustřeďuje se na analýzu horoskopů svázaných s danou situací či údobím.  Výklad zde často vyžaduje přímou komunikaci s dotyčným člověkem, znalost konkrétní podoby jeho zkušeností i postojů (u partnerských problémů to platí dvojnásob). Cílem je umožnit mu pochopit příčiny,  okolnosti a logiku vzniku dané situace a navíc ukázat cestu řešení.

S tím souvisí i další věc - co v horoskopu narození není.  Bylo by ji možné přirovnat k situaci, kdy umíme určit kdejakou informaci o automobilu - typ, vybavení, výkon atd. Co ale v této informaci z podstaty věci chybí je - kdo v něm "kroutí" volantem. Pro řidiče-začátečníka  bude každá silnice úzká - i kdyby měl sebelepší auto. A nic na tom nezmění okolnost, že tento "řidič-začátečník" může být v jiné oblasti špičkovým profesionálem. Na druhou stranu, i pilot F1 může vyletět z dráhy.

Bohužel uvedená analogie, přenesená zpět na životní situace, takto názorná a přehledná není. Ostatně - nejvíc času při přípravě konzultace mi obvykle zabere, ujasnit si, "s kým mám tu čest", a tedy v jaké rovině smím jeho horoskop číst. Pokud je k dispozici jen údaj o narození - bez dalších informací - je to podobná situace, jako když nahlížíme řemeslníkovi do brašny a z povahy nářadí zkoušíme vyspekulovat, co se chystá opravovat.

ZPĚT  na hlavní stránku


23:56:16, 01.června 2024