ank___nn_.png (372 bytes)
© 1991-2018, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

        Doporučená literatura pro Seminář Nativní Astrologie


Ladislav Moučka:    Hledání dávno ztraceného člověka (5 dílů):
            (Díly 2-5 jsou rozšířeným komentářem základního textu)
             Sefer Jecira pražská(základní text)(hebr.orig.+překlad)
             Cesta pouští - Sefer Jecira a Tarot
             Posvátná geometrie aneb Zrození hvězdy
             Šest dnů Stvoření - Světlo světa Beriah
             72 talismanů merkurské sféry
      Sefer Jecira pražská existuje také v malém vydání (cena do 100 Kč)
      SJP je dnes už celosvětově uznaná a je zařazena mezi malé midraše. Není totiž 
       jen pouhým překladem, ale upravuje i porušené části hebrejského originálu. 

Pierre de Lasenic:   Hermes Trismegistos
            Tarot - klíč k iniciaci
            Hermetická iniciace Universalismu

Jan Kefer:       Theurgie (malá)

Rudolf Steiner:     Od Ježíše ke Kristu
            Staroegyptské mýty a mysteria

Gustav Meyrink !! :   Bílý dominikán
            Anděl západního okna
            Zelená tvář
            Golem
            Valpružina noc
  Těchto 5 románů tvoří defacto "úplnou encyklopedií duchovních věd"
-------------------------------------------------------------------------
Lama Anágárika Govinda: Základy tibetské mystiky  ("o slově" str.17-50)
Annick de Souzenelle:  Symbolismus lidského těla
Louis Charpentier:   Mysterium katedrály v Chartres
LILA
Bible Kralická
Abdrušin:        Ve světle pravdy (Poselství Grálu)
Aleister Crowley:    Kniha Thothova       (zejména str.25-28)
René Alleau:      Aspekty tradiční alchymie
Marko Pogačnik:     Elementární bytosti (znalost je předpokladem
                       pro výklad teorie zatmění)
Jamblichos z Chalkidy: O mysteriích egyptských (mj. o astro-mantice
                   a theurgii - dostupné zde HTML , PDF)
-------------------------------------------------------------------------
Martin Schulman:    Karmická astrologie I.-IV.
Milan Špůrek:      Encyklopedie západní astrologie
Jan Kefer:       Praktická astrologie   (zařazeno pro úplnost:-)
Tatjana Husek Goese:  Astrologie sebepoznání  (nekorektně Býk-Štír)
Bernd A. Mertz:     Základy astrologie    (nekompetentní překlad)
-------------------------------------------------------------------------
Ilja Hurník:      Cesta s motýlkem
            Trubači z Jericha
Joanne Rowlingová:   Harry Potter 1-7.díl   tyto zdánlivě hravě dětské 
  knížky jsou - mezi řádky - až "technologicky" přesným popisem mechanizmů a vlastností 
  přechodu mezi hrubo- a jemno-hmotným světem (přechod prano- a mano-majakóša), tzv.  
  "hladina řeky prány", nazývaná též "vlny mysli" (mnohé lze navíc i horoskopicky 
  zkontrolovat) 
  
-------------------------------------------------------------------------

Komentáře jsou poněkud "kusé" - míra důležitosti (i co je k čemu) je podrobně probrána 
na začátku semináře. U některých doporučených knih je pro seminář důležitých třeba jen
několik stránek (nezávisle na užitečnosti knihy samotné). Uvedený přehled není míněn tak,
že by účastník musel všechny knihy mít. 

ZPĚT  na hlavní stránku

00:02:11, 02. června 2024 © Ing. Petr Rastokin