ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Původně umístěno jako příspěvek na fórum Astrologie
Uvedený text není přímou odpovědí na něčí príspěvek, ale spíše reakcí na nepříliš kompetentní úvahy o platnosti či neplatnosti okamžiku prvního nádechu jako astrologického počátku života


První nádech novorozence

Je potřeba vědět, co se při prvním nádechu děje.  Už od (pre) historických dob je první nádech počátkem života  lékařsky,  právně  i  astrologicky.   Právně tak, že se mrtvému dítěti vytrhl kousek plic a pokud vhozen do vody plaval, posuzovalo se to jako vražda, pokud šel ke dnu, šlo o narození mrtvého plodu (dítě se nenadechlo).

První nádech je první styk krve se vzdušným kyslíkem - do té doby jde vše přes placentu.

Žižka vždycky říkal, že hematolog akademik Charvát vždycky říkal, že první nádech novorozence je srovnatelný s výbuchem atomové pumy.

Aby ne - při prvním nádechu dochází k "zapálení života" (oxidace je hoření), dochází při tom k mazání části informace přenášené přes Bardo Tera (tzv. "hranici země").

Zpomalení tohoto "zapálení" pak způsobí, že mazání neproběhne tak důkladně. Proto ty "promodralý a přidušený" si lecos pamatujou, lecos vědí a lecos pak i umí. Říká se také, že jim stála u kolíbky "Smrt-kmotřička" - viz např. pohádka z r.1959 Dařbuján a Pandrhola (léčitelské schopnosti hlavního představitele).

Bez znalosti provázejících procesů jsou pak nejrůznější úvahy více-méně bezobsažná spekulace - to platí podobně i pro procesy provázející početí (platí to zejména o tom, jak se připojují jednotlivé "úrovně" duše).

Samozřejmě, že za jistých okolností se uplatňují i další konstelace a "zaklapnutí", které nastanou v průběhu dne (narození), to je ale "level" zcela mimo rámec této diskuze. A není na to žádná metoda, na to je nutný vhled.

Typickým kandidátem, který na sebe může v rámci dne "přetáhnout" okamžik zrození (obecně zrození něčeho) je Novoluní -  dokonce se to cílevědomě využivalo při některých státoprávních aktech - příkladem může být  Zlatá bula sicilcká.  Ukázka působení Novu v osobním horoskopu je v druhé polovině přednášky "Síla novoluní".


Text na fóru byl následně doplněn dvěma poznámkami. První vysvětlovala některá obecnější východiska a prameny, nesouvisející bezprostředně s prvním nádechem, proto ocituji jen závěrečnou větu s důležitým odkazem o distribuční úloze krve:  Věci týkající se zprostředkujícího působení krve lze dokumentovat v přednášce "Voda není typickej polymer", kde se znalost tradice spojuje s domýšlením logiky a souvislostí. Uvedené závěry pak v této podobě nenajdete v žádné knize.

Druhá byla pro Lianu Re Jurich a komentovala ten zpomalený nádech (kráceno) L.R.Jurich: "...Osobně se ptám zrozenců, zda při porodu nemuseli být kříšení. To se občas stává. Potom počítám s odchylkou cca 10 min."

Pro Liana Re Jurich - byl bych velmi opatrný k paušálnímu přidávání/opravování času.

Například právě u Žižkova narození stála Smrt-kmotřička, doktor už to vzdal, že je to beznadějné (a že se musí starat o silně krvácející rodičku), ale Žižkova babička to nevzdala (asi měla z hůry své instrukce) - dítě mnoho dlouhých minut namáčela střídavě do studené a horké vody, až začalo samostatně dýchat - měl by dle toho mít čas až po půlnoci, nicméně čas pak rektifikoval E.Šimandl z 23:55 na 23:58 2011 † V.J.Žižka - nekrolog.

Dnes už nemám koho se z porodníků zeptat, myslím ale, že při dlouhém křísení působí tzv. "zbytkové dýchání" (ať manipulací či zmíněným máčením) - to je ten v čase "rozložený" první nádech, jinak by dítě skončilo udušené.

Doplním, že všechny počátky v astrologii jsou spojeny se ZRYCHLENÍM - start letdla na ranveji, rozjezd (zabrždění) autobusu, ale také třeba "hnutí" mysli i další. A patří sem i zmíněný první nádech novorozence jako speciální případ ZRYCHLENÍ, probíhající na úrovni molekul. Hoření, spalování, oxidace - obecně teplo, je energie pohybujících se molekul (včetně jejich vibrací) - zde je vlastní příčina uvedeného "mazání informace".

 


ZPĚT  na hlavní stránkuku

22:21:50, 26. srpna 2023 © Ing. Petr Rastokin