ank___nn_.png (372 bytes) © 1991-2011, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Astrologická poradna "RA"  pořádá pod vedením  Ing. Petra Rastokina   s e m i n á ř

ŠKOLA
NATIVNĺ ASTROLOGIE
a
JEJĺ KARMICKÉ NADSTAVBY

s přihlédnutím k duchovní stránce

Seminář je určen jednak těm astrologům, kteří chtějí překročit dimenzi "astrologie" směrem k duchovním vědám, dále pak lidem s určitým duchovním vzděláním, jimž umožní orientaci v prostředcích a možnostech astrologie při řešení konkrétních životních situací.

Schopnost určovat vlastní osud závisí :

1) Na zodpovězení otázky "Odkud jdu, kde a kdo jsem, a kam jdu". Toto je předmětem individuálního výkladu horoskopu.
2) Na znalosti a respektování duchovních zákonů (pravidel hry).

Na semináři je systematicky probrána většina obecných i praktických stránek těchto zákonitostí se zřetelem na astrologickou praxi. Jelikož jsou v úvodu vysvětleny samotné základy astrologie i duchovních věd, je seminář přístupný i začátečníkům, ale není triviální ani pro pokročilé. Zvláštní důraz je kladen na "logiku věci" - tedy to, co chybí v soudobé literatuře. Pro úplné začátečníky je připraven samostatný kurz "ÚVOD DO ASTROLOGIE" (viz leták s profilem kurzu).

Pro profesionální astrology může seminář představovat základní kurs "astrologické syntézy".

Pro zájemce z řad účastníků semináře je připraveno pokračování zaměřené na praktický výklad konkrétních horoskopů - po dohodě, obvykle souběžně se závěrem semináře.

Osnova semináře následuje.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA ADRESE:

tel: 274 812 772
ING. PETR RASTOKIN
POD STRÁNĺ 2163/25
100 00 PRAHA 10


NATIVNĺ ASTROLOGIE A JEJĺ KARMICKÁ NADSTAVBA

OSNOVA

1. ÚVOD

1.1.        O dělení celku obecně, čísla v kabale - "universální archetyp"
1.2.        Zodiakální znamení, astrologické domy a planety v nich

2. ZNAMENĺ ZODIAKU A DOMY

2.1.        Dělení kruhu na 2, 4, 3 a 12
2.2.        Rozšíření o geometrický pohled
2.2.1.     Souvislost s rotací - význam geocentric.(x topoc.)
2.2.2.     Princip uzlů, živly jako důsledek geometrie
2.2.3-5.  Pohyby po zeměkouli, Systémy domů, Astroláb
2.3.        Archetypy 1..12 (znamení i domů)
2.4.        Jemnohmotné obaly těla; Živly; Kosmos hrubý, jemný, akáša.

3. TĚLESA

3.1.       Významy planet (vztah k jem. obalům, zodiakální osa duše/tělo)
3.2.       Slunce a Luna - podle 2.4. (podstata účinku)
3.3.       Klíč k syntéze: "12 jednoduchých, 7 dvojitých a 3 matky"
3.3.1.    Zodiak jako mikrokosmos vědomí
3.3.2.    Vědomí, polární síly (jin,jang), aura

4. POHYB V ZODIAKU

4.1.       Zodiak jako cyklus - vývojové archetypy
4.2.       Vnitřní a vnější postup - ženský a mužský princip
4.3.       Živly, typy (Kard,Fix,Mut), Retrogradita
4.4.       Vztah znamení a domů, "síla" platnosti, Úvod k 7. (karma)

5. ASPEKTY (nativní)

5.1.       Opozice - řešení - princip mystické svatby
5.2.       Kvadratura - působení - princip nezávislosti, upevnění
5.3.       Trigon - duchovní aspekt - vztah k dekanům, retrograditě
5.4.       Sextil - pomoc vlastní aktivitou
5.5.       Orbisy - přesné, volné, účinkem znamení

6. PŮSOBENĺ

6.1.       Náhoda a determinace, problém prognózy
6.2.       Princip "Jak nahoře tak dole, jak dole tak nahoře"
6.3.       Volba, výběr a osudovost ("nabíhání si")
6.4.       Vyšší oktávy působení planet, nivó horoskopu
6.5.       Vliv okolí, působení páru, pokrevní vazby

7. KARMICKÉ HLEDISKO

7.1.       Luna - vybuzení informace uložené v hmotě
7.2.       Saturn - strážce prahu poznání (zákon, tvar, forma)
7.3.       Vývoj duše - sbírání zkušeností
7.4.       Prokletí a vykoupení (rodové a reinkarnační hledisko), svobodná vůle
7.5.       Základní karmické faktory - vklad, zlozvyk, prokletí
7.6.       Odraz karmických faktorů v horoskopu, Lunární uzly
7.7.       Karma současná (vedení, diferencované zacházení se zkušeností)
7.8.       Ekvivalence popisů - "vývoj do 15 let, od 15 let"
7.9.       Jednotící princip pro:  rodové, inkarnační a reinkarnační pojetí

8. DUŠE, TĚLO, DUCH

8.1.       Základní vymezení, Zákon tíže, Zákon polarit, Zákon zpětného působení
8.1.1.    Svobodná vůle --> lidská duše
8.2.       Svět Stvoření: jemno- a hrubo-hmotné, "pás" života
8.2.1.    Slova, myšlenky a činy;  Význam  "..A DOKONÁNO JEST"
8.3.       Význam těla, smysl a smyslnost, Zákon polarit

9. DUŠE, NÁBOŽENSKÉ SYSTÉMY

9.1.       Vztah křesťanství k východu a starověku
9.2.       Důsledky - kolektivní inkarnace, duše entity
9.3.       Vývoj duše v "precesních epochách", vztah duše k tělu a duchu
9.4.       Základní charakteristiky precesních epoch

* * * * *

ZPĚT  na hlavní stránku


04:45:30, 30.prosince 2022