ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Audrey nepotřebuje roli v pohádce, ona JE princeznou i bez pohádky - a nejen de facto.

Výjimečná bytost, s výjimečným horoskopem i výjimečnými kořeny  (matka - baronka Ella van Heemstra [ela fon heimstra]).  Heemstra - stará nizozemská (frízská) rodová šlechta (doložena už v roce 1492),  po skotských předcích - hrabě z Borhwellu, 3.manžel M.Stuartovny.

K tomu ocituji např. z Google (Hepburn):
"Pro mnohé představovala nový typ krásy, její útlý vzhled často řídil vývoj módy. Audrey Hepburnová dodnes zůstává nedostižným symbolem elegance, idolem osobního šarmu, noblesy i charismatu, jakož i svérázným prototypem nevšední krásy, inteligence a mimořádné oduševnělosti. Mj. hovořila plynně sedmi světovými jazyky, například francouzsky. Toto vše se ale v její útlé osobě dosti vzácně snoubilo s velkým hereckým a pohybovým nadáním do nenapodobitelného originálu... "


Audrey Hepburnová


 
My Fair Lady - princezna  [01:40:18]

K tomu, co chci demonstrovat (a nejen horoskopicky), využiji zejména její Elizu ve filmu "My Fair Lady".

Než se pokusím o stručný astrologický rozbor, uvedu několik poznámek a citací. Ve filmu "Prázdniny v Římě" má Audrey roli princezny jako 23 letá, v "My Fair Lady" se do princezny proměňuje z květinářky až ve zralém věku 35-ti let.  Ta zralost se nejčitelněji projevuje v závěru filmu, a to tím spíš, že filmová Eliza je mladší - v Shawově předloze (Pygmalión) je Elize 18-20. Momentů, kdy je vidět, že to hraje zralá žena je víc, nicméně výrazně to je patrné jak v "manželské hádce" v domě paní Higginsové, tak zejména v samém závěru - v krásně žensky temné iracionalitě Elizina návratu.

Myslím, že tady, přidaným - spíše než změněným - koncem, překračuje Shawovu předlohu (jejíž závěr zůstává fakticky otevřený, nebo spíš dvojznačný). Je dokonce úplně jedno, jestli to bylo už v původním scénáři, nebo na Audrey nalícováno Cukorem (režie). Bez ní by takovýto konec udělat nešlo. Krása Audrey, nejen fyzická, zde spočívá v žensky zralé iracionalitě, překračující jakékoli kalkulace, ať její vlastní (míněno Elizy), tak Higginsovy.

Samotné jméno "Audrey" znamená ve staroangličtině "ušlechtilá síla" (Edeltrude v němčině, Edel=urozený, drahocenný... , Edelstein=drahokam).


 
My Fair Lady - Eliza tančí s princem [01:50:26]

A k tomu citace ze tří recenzí My Fair Lady na ČSFD:

Oskar: "...V divadle Lízu Dolittleovou hrála Julie Andrewsová a to, že nebyla obsazena do filmu, vyvolalo vlnu nevole u všech od Harrisona až po odborný tisk. Dodnes to nechápu. Řízná Andrewsová by byla jistě přesvědčivá květinářka, ale uvěřili bychom jí přerod v okouzlující princeznu? Zcela určitě ne. Vnitřní křehkost a plachost je to, co dělá z Audrey nejlepší možnou představitelku Lízy. Protože ta hra není o frankensteinovské touze udělat z ordinérní fuchtle zdánlivě slušnou lidskou bytost. Líza taková uvnitř celou dobu je, jen je třeba zbavit ji vnějšího nánosu vulgarity, který se na ni přilepil na ulici..."

Eddard: "...Rex Harrison statečně bojuje s oslepující aureolou Audrey"

Raviola:
 "...(film) Nevyniká ničím extra výjimečným, kromě hereckého výkonu Audrey Hepburn. Odpočinkový film, u kterého když skončí, se ještě dobrých deset minut přiblble usmívám"
 


 

Astrologický rozbor:

Cílem není výklad radixu Audrey Hepburnové, ale korespondence s "alter-egem princezny".


Audrey se narodila o 10. planetární hodině za vlády Venuše. O vládci dne viz dále.

Saturn v nejvyšším bodě horoskopu na 0°03' Kozoroha, navíc v 10.domě, tj. násobné posílení "nebeského řádu", skutečné posvěcení shůry. Tomuto Saturnu (Saturnskému řádu) je pak podřízen zbytek horoskopu (Saturn zde působí - jak aspekty, tak pozicí - coby "šedá eminence" fungování celého horoskopu ). A zjevně toto nebeské propojení očarovává diváky dodnes.

Samotné obsazení Saturn na 0°Kozoroha - volný_sextil - na Lunu v Rybách  funguje podle schématu pohádky Tři-zlaté-vlasy-děda-Vševěda  tj. propojení "hůry a profánního" (a to obousměrně !).  Saturn v Kozorohu je ten přísný děd Vševěd, Luna v Rybách jeho milosrdná maminka, zprostředkující spojení se světem lidí. (Toto je tradiční kánon - někdy se jako kánon pohádky bere samotný vztah Kozoroh-Ryby .)

Navíc Saturn leží přesně na Galaktickém rovníku [gL=8.0°, gB=-0.3°], tj. uprostřed cesty nebeských bohů (viz také fialová linie na následující astrolábové projekci).

Černá Luna ve Střelci (2° před Saturnem) - coby "generální destruktor" (viz) odděluje zmíněné "posvěcení shůry" od čehokoli profánního, přicházejícího do Střelce z 2. třetiny zodiaku - ze světa tělesného (tj. Lev, Panna, Váhy, Štír).  Ohnivý Střelec: víra, vyšší duchovní poznání, osvícení/svěcení - po něm následuje po-svěcení v Kozorohu.

K síle postavení  Saturna v horoskopu Audrey je dobré připomenout, že sobotě,  tedy "Saturnovu dni" (satur-day) vládne Saturn.  Ten je zde zároveň také "vládcem napětí" (Spannung Herrscher), neboť je nejdál od ostatních planet.

Neptun ve Lvu na Descendentu. Neptun a Regulus na horizontu v přesné konjunkci včetně šířky - viz detail pod astrolábem. "Královská hvězda"  Regulus - Srdce Lva  konjunkcí s Neptunem signuje skutečnou princeznu ducha, sestup pod horizont pak tu iracionální hlubinu.

Jupiter na Dračí hlavě  (tj. na K1) - karmický rozměr (duše) té Jupiterské expanze niterných prožitků (Býk) - proto je ten její úsměv tak "všeprozařující" (viz dále Venuše). Jedná se o jiné vyzařování, než "z hloubi duše" na ose světla  Rak/Lev (viz domicil).

Venuše v Beranu na K12 - (mj. "krásná hlava") - Venuše ve "dvanáctce" (jakékoliv, nejen v Rybách) vždy nějak signuje madonu - zde zářící duši madony (tj. karmický rozměr té záře i té madony). Zesíleno Venušinskou planetární hodinou tak přímo dostáváme zmíněnou "oslepující aureolu" (o které píše recenzista).

Merkur na 0°19' Blíženců je nejen výbornou oporou pro roli nadané žačky slavného lingvisty Higginse,  ale i pro těch 7 plynně ovládaných jazyků (viz úvod).

(Zbývající planetární funkce - původně i Merkur - byly vynechány, neboť nemají v probíraném kontextu tak klíčovou roli, či tak názorné vyjádření.)

Větší na proklik


Horoskop Audrey Hepburnové v astrolábové projekci
Vyznačeny jsou Planetární hodiny (tj. Placidovské "půldomy").
Slunce je přesně na linii 10. planetární hodiny noční - pod vládou Venuše.
 Neptun a Regulus na horizontu v přesné konjunkci
Orbis Neptun - Descendent je 0'

 


Na dokreslení zmíněného "posvěceného čarování" chci ukázat některé volněji navázané atributy Audrey,  jejího radixu,  jejího alter-ega a postav s ním spojených.

Již první hlavní role ve filmu "Prázdniny v Římě" jí získala Oskara a její princezna očarovala (spíš uhranula) miliony diváků.  Při tom u podobných děl nelze od sebe zcela oddělit scénáristu, scénář, režii, kameru, herce, termíny premiér... (všechno to lze kontrolovat horoskopicky a platí to obecněji, tedy i pro hudební díla  a další). V důsledku toho se pak přesahující působení projeví nejen v hereckém ztvárnění, ale často i ve scénáři samotném.

Příslovečný "Hlas lidu, hlas Boží" se pokusím doložit větami vyjmutými z recenzí na ČSFD:

Nebeský řád vztažený k pozici Saturna (z rozboru radixu výše) lze ukázat právě na závěrečné scéně filmu.  Část recenzentů včetně citovaného CrazyAdinna si stýskala na absenci hollywoodského happyendu, ale -

Příběh má 2 katastrofická vyústění:
 - na jednom konci je, že fotograf zveřejní fotky, či novinář článek (jakkoli laskavý) -
         pro Aňu zrada lidí, kterým chtěla věřit.
 - na opačném konci Anna půjde "za svým srdcem" -
         pro Aňu zrada lidí, kteří jí chtěli věřit
.

Potom je skutečný závěr filmu jediným laskavým vyústěním pro všechny zúčastněné (ostatně zde je příčina, proč fotograf ze svého záměru, fotky publikovat, ustoupil).  Celý závěr filmu (a vlastně i celý film) je tak ve skutečnosti jen a jen o (Satrurnské) zodpovědnosti.Prázdniny v Římě [01:36:30]
Excelence, pevně doufám, že tato slova už nikdy nepoužijete.  Kdybych si nebyla plně vědoma svých povinností vůči své vlasti a své rodině, nikdy bych se byla dnes nevrátila.

[ Your Excellency, I trust you will not find it necessary to use that word again. Were I not completely aware of my duty to my family and my country, I would not have come back tonight. Or indeed, ever again. ]

 


ZPĚT  na hlavní stránku

20:27:14, 26. března 2023 © Ing. Petr Rastokin