ank___nn_.png (372 bytes)
© 2022, Ing. Petr Rastokin,
Astrologická poradna "RA"

Filmová pohádka z r. 2006.
Herečka (ve vedlejší roli), jejíž horoskop (podle karmické astrologie) přesně kopíruje děj - to jest tu vedlejší roli, svým příběhem mj. ukazuje, jak číst 5 prázdných znamení od Symbolu Karmy Minulé do Luny (což je zároveň jádro děje pohádky)
 Na této pohádce je obzvlášť čitelné propojení děje pohádky a logiky horoskopu herečky - je tedy zároveň manifestací toho, co můžeme nazvat "průnikem realit".


100 + 1 princezna

Komorná / princezna Rosalinda - Anna Suchánková (21)

Luna v Blížencích "ženství/ženskost tisíce tváří" (aspektuje Merkur,Saturn,Uran,Mars,Neptun,Jupiter)
  Komorná/princezna Rosalinda většinu děje luští svoji životní hádanku:
  Schulman (Alegorie): Tobě Blíženče dávám otázku bez odopovědi, abys všem mohl přinášet vstříc porozumění tomu, co se kolem člověka děje.
[00:14:13]  princezna Serafína: Proč ty býváš taková smutná, Rosalindo?  Pořád jen luštíš v té své knize.
[00:14:19]  Rosalinda: Luštím, ale stejně nikdy nic nevyluštím."Schema základního rámce:
Od "Symbolů Karmy Minulé" proměnou náplně (Luna) k "Symbolům Karmy Současné"

(SKM: Nep/Sgr, Jup/Cap) .. 5zn ..  ---Moo-->  SKS: Mer/Vir, Sun/Vir..Ven/Lib.. Nep, Jup na"hůře"

Navíc jsou Jupiter a Neptunem coby Symboly Karmy Minulé vzdáleny přes 5 prázdných znamení a  jsou také v pozici "odkazu minulého karmického cyklu" (tedy před uzlem - domy K12..K8) - což přímo koreluje s tím, že pro Rosalindu-komornou je její princezna zakletá do zapomnění předchozí existence. Součástí zakletí je i "rozebrání" Černou Lunou toho, co vstupuje do hlavy (přechodem Ryby/Beran).

Její role v pohádce 100+1princezna  je obrazem horoskopu:
V pořadí první Symbol Karmy Současné je Merkur v Panně (služebná Panna) tj. komorná, pak následuje řetízek planet, tedy to, co musí na životní cestě "vyluštit", než "vystoupá na nebesa"(Neptun)  Králo-moci (starší název Jupitera).  Pomineme-li Slunce v Panně (také služebná Panna  tj.vlastní komorná), začíná ten "řetízek planet" Venuší ve Vahách (spolupráce, partnerství) a celý je ve "vnějším" (Váhy až Ryby). V pohádce je tím vnějším působením princ Semrád a jeho spolu-účast na vyluštění.

Výše uvedené přesněji: ...než překoná propast zapomnění a vrátí se zpět na pozici princezny  (ta "propast zapomnění" to je těch 5 neobsazených znamení od Symbolů Karmy Minulé k Luně).

První SKM: Jup/Cap --Moo--> SKS: Mer/Vir... zpět k Jup/Cap (zde ale na pozici "poslední v SKS")

(Obecně - odkud uvažujeme Symbol Karmy Minulé a až kam Symbol Karmy Současné, není dáno apriori, ale kontextem.) Zde navíc celý cyklus SKM--Moon-->SKS ukazuje, že libovolné těleso brané v nějakém horizontu jako Symbol Karmy Současné, můžeme (v přiměřeně vzdáleném horizontu) nahlížet jako Symbol Karmy Minulé (jsme na kruhu - nic není tak nové, abychom s tím dříve něco neměli).

Konkrétně:  Původně je Rosalinda princeznou (královskou dcerou), horoskopicky "Králomoc" tj. Jupiter, výchozí Symbol Karmy Minulé. Následně zakleta - v zapomnění - do komorné, pak díky spolupráci a pomoci prince Semráda se opět stává princeznou, tedy návrat na vrchol "Králomoci"(=Jupiter), tentokrát jako Symbol Karmy Současné.

Zde je celý cyklus (od Jupitera k Jupiteru) vlastní podstatou zápletky pohádkového děje.

-------------
Pozn (#1)SKM = Symbol(-y) Karmy Minulé  /  SKS = Symbol(-y) Karmy Současné

Definice:
   Planety(-ta) od kterých jde Luna jsou Symboly Karmy Minulé, Planety(-ta) ke kterým jde Luna jsou Symboly Karmy Současné - !!  je to symbol, tedy symbolizující charakteristika, nikoli obsah - obsahem je vlastní funkce planety v horoskopu.  (Od které planety uvažujeme Symboly Karmy Minulé, a až ke které Symboly Karmy Současné, není dáno apriori, ale kontextem - jsme na kruhu - nic není tak nové, abychom s tím dříve něco neměli.)


ZPĚT  na hlavní stránku

11:22:09, 05. června 2023 © Ing. Petr Rastokin